Praktische informatie

Op deze pagina bieden we u allerlei praktische informatie over ons kindcentrum. Ouders en verzorgers van de leerlingen van onze basisschool kunnen bovendien terecht op ons ouderportaal. Klik daarvoor op de link bovenaan deze pagina.

Bent u op zoek naar specifieke informatie over IKC de Fûgelsang die niet op onze site staat, mail ons. Wij geven u dan binnen enkele dagen een antwoord.

Schooltijden Fûgelsang

De Fûgelsang heeft een continurooster met een korte middagpauze. Alle kinderen blijven over op school.

   
maandag 8.15 - 14.15
dinsdag 8.15 - 14.15
woensdag 8.15 - 14.15
donderdag 8.15 - 14.15
vrijdag 8.15 - 12.15

Vakantierooster 2021-2022

Vakantie van tot
Herfst 16-10-2021 24-10-2021
Kerst 25-12-2021  09-01-2022
Voorjaar 19-02-2022  27-02-2022
Pasen 15-04-2022 18-04-2022
Mei * 23-04-2022  08-05-2022
Pinksteren 06-05-2022 06-05-2022
Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022
Zomervakantie 16-07-2022 28-08-2022

(incl. Koningsdag) 

Peuterklas en buitenschoolse opvang

De opvang voorschool en naschool wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.

De voorschoolse opvang begint om 7.00 uur en duurt tot de lessen beginnen.

De naschoolse opvang begint direct na de lessen om 14.15 uur en eindigt om 18.00 uur.

Ons team

 

     
1A en 2A

Hanneke Feikema

Charlotte Vakondios

h.feikema@cbo-nwf.nl

c.vakondios@cbo-nwf.nl

1B en 2B

Anneke Kooistra

a.kooistra@cbo-nwf.nl

3

Andrea de Jong

Hilda Wiersma

a.dejong@cbo-nwf.nl

h.wiersma@cbo-nwf.nl

4

Anna Leijstra

Thea Cramer

a.leijstra@cbo-nwf.nl

t.cramer@cbo-nwf.nl

5

Marije van Straten

Annie Ykema

Mark Hanenburg

m.vstraten@cbo-nwf.nl

a.ykema@cbo-nwf.nl

m.hanenburg@cbo-nwf.nl

6

Lisanne de Vries

Jeanette Slagter

l.devries@cbo-nwf.nl

j.slagter@cbo-nwf.nl

7 Otte van de Goot o.vdgoot@cbo-nwf.nl
8

Carry Montalban

Johannes Hazenberg

c.montalban@cbo-nwf.nl

j.hazenberg@cbo-nwf.nl

NT2 Yneke Visbeek  y.visbeek@cbo-nwf.nl
gymleraar Sander Hoekstra sander@sportfryslan.nl
muziekleraar Anton Huizenga  
onderwijsassistenten

Carina Bruggenkamp

Idsert Jesse Radema

Liesbeth de Jong

c.bruggenkamp@cbo-nwf.nl

i.radema@cbo-nwf.nl

l.dejong@cbo-nwf.nl

intern begeleider Loeki Hogeveen l.hogeveen@cbo-nwf.nl
directeur Jeanette Slagter j.slagter@cbo-nwf.nl

 

Onze schoolgids

Veel informatie over onze school vindt u hier op onze site. Meer informatie vindt u nog in onze schoolgids. Deze wordt ieder jaar vernieuwd. U kunt de schoolgids hier downloaden.

Ons schoolplan 2019-2023

Ons schoolplan is voor alle ouders en belangstellenden beschikbaar. Het beschrijft wat onze school wil bereiken met onderwijs, personeel, kwaliteit en financiën.

We leggen in deze planperiode op vier speerpunten de nadruk:
• duurzame onderwijsverbetering door verbetering van methodes en cyclische evaluatie
• talentontwikkeling door uitdagend onderwijs
• professionele school
• Doorgaande ontwikkellijnen van peuterschool naar basisschool en van basisschool naar voortgezet onderwijs

Ons jaarverslag

In ons jaarverslag leest u wat we tijdens het schooljaar 2019-2020 zoal hebben opgepakt en wat onze resultaten waren.

Onze school op de kaart

Cijfers en informatie over de Fûgelsang en andere scholen vindt u op de site van Scholen op de kaart. U vindt er onder andere gegevens over onderwijsopbrengsten, leerlingenaantallen, financiën en personeel. Doordat de site gebruik maakt van data van DUO en de Inspectie van het Onderwijs kunt u op scholenopdekaart.nl ook scholen met elkaar vergelijken.

Ons privacybeleid

Op cbs de Fûgelsang hebben we privacybeleid. Dit komt overeen met het beleid van de koepel van scholen waarbij we zijn aangesloten, cbo-nwf.nl. Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Wat als u een klacht heeft?

Wanneer u een klacht heeft over een besluit of het gedrag van iemand op op cbs de Fûgelsang dan is er een klachtenprocedure. Graag vragen we u echter de kwestie op te nemen de persoon in kwestie of met de directeur van onze school.
Levert dit geen oplossing op, of zoekt u hierbij ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van onze vereniging CBO Noardwest Fryslân. 
De Algemene klachtenregeling voor de vereniging (en dus onze school) vindt u hier.

Ouderbijdrage voor leuke extra's

Op onze basisschool vragen we van ouders een vrijwillige bijdrage waarmee we leuke extra's kunnen organiseren. Het betreft extra's die buiten de lesactiviteiten vallen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • bezoek Rembrandtshuis Amsterdam
  • bezoek verzetsmuseum
  • bezoek concert NNO
  • schoolschaatsen
  • Kerst
  • Sinterklaas

Hiervoor vragen we een ouderbijdrage van € 15.

Schoolreisje en kamp

Elke groep gaat jaarlijks op schoolreisje en groep 8 gaat 3 dagen op kamp naar Schiermonnikoog. Per groep varieert de door ouders te betalen bijdrage. Wanneer ouders dit graag hebben kunnen zij de bijdrage ook in meerdere termijnen betalen. Mocht dit problemen opleveren dan kan Stichting Leergeld wellicht ook hulp bieden.

Financieel steuntje in de rug

Kinderen moeten ook buiten schooltijd mee kunnen doen aan leuke activiteiten. Ouders met een laag inkomen kunnen hiervoor een financiële bijdrage vragen bij het Kindpakket. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Contactgegevens

CBS de Fûgelsang
Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG Berlikum


T. 0518 - 461218

defugelsang@cbo-nwf.nl
Directeur mevrouw J.E Slagter

Bij calamiteiten: 06-19 49 99 19

Bank NL 11 RABO 0152 7264 54.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

.