Uitgelicht: de laatste informatie en dan ......vakantie!

Beste ouders, 

Afgelopen informatie avond hebben we met een grote groep ouders en met het team de organisatie voor het volgende schooljaar besproken.

Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het contact van school met ouders. Wat is zinvol en wat is onzin. We hebben naar elkaar geluisterd en ideeën geopperd.

In het nieuwe schooljaar komen we hier nog op terug.

schooltijden:

Denkt u eraan dat we 's morgens een kwartier eerder beginnen?

De schooltijden zijn maandag t/m donderdag van 8.15 uur tot 14.15 uur en vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur. Voor groep 1 t/m 8.

indeling:

De kinderen zijn goed verdeeld over de groepen en vanwege het nieuwe lokaal hoeft niemand meer te slepen met een laatje van werkplek naar werkplek. 

Volgend schooljaar wordt de inzet van onderwijsondersteuning verdubbeld. Juf Dieuwke geniet nog van ouderschapsverlof. De uren van juf Anja worden uitgebreid. In het overzichtje hieronder ziet u wie wanneer werkt en bij welke groep.We verwelkomen een nieuwe onderwijsassistent: meester Idsert.. Hij komt dinsdag-en vrijdagmorgen en woensdag en donderdag de hele dag. De NT2 docente juf Miranda blijft gelukkig nog bij ons op school en zij zal doorgaan met  de begeleiding van de leerlingen met een andere moederstaal dan Nederlands ( of Fries) Juf Carina gaat het onderwijs in groep 1 t/m 3 ondersteunen. Zij werkt maandag t/m donderdagmorgen.

theedoek mee

Maandag t/m donderdag gaan we met de kinderen eten. Wilt u elke week uw kind(eren) een schone theedoek meegeven?  Ze eten aan het tafeltje waar ze elke dag aan werken. We dekken dan met de theedoek de tafel. Dit vinden we hygiënisch. En op zo'n manier besteden we aandacht aan het eten en nemen we daar de tijd voor.

vakantierooster en gymrooster

In de bijlage vindt u ook het vakantie en gymrooster en andere bijzonderheden.Let op: Maandag gelijk gymnastiek, dus kleren en schoenen mee!

bedankje

We willen alle ouders hartelijk danken voor al hun goede zorgen, voor alle keren dat we een beroep op u gedaan hebben, voor meerijden of mee lopen naar een excursie, begeleiding schoolschaatsen, voor alle hulpvaardige handjes, kerstwerkjes, pannenkoeken en momenten van meedenken, voor het bezoeken van de informatie- en contactavonden. Voor alle aardige attenties en vriendelijke woorden. Samen zijn we sterk!

Dank u wel!

Ook dankbaar zijn we dat we dit schooljaar met zijn allen goed doorgekomen zijn. Dat we bewaard zijn gebleven voor ernstige en nare dingen en dankbaar dat een mooie groep 8 op de springplank staat om verder te gaan met hun leven. Een nieuwe fase, een nieuwe uitdaging. Ook hebben we afscheid genomen van enkele kinderen die verhuisd zijn en volgend schooljaar op hun nieuwe school beginnen. En natuurlijk van juf Meinie, bijna 25 jaar in dienst, maar nu....vaarwel onderwijs!

Verder ben ik als directeur dankbaar met het Fûgelsang team, een betrokken en hard werkend team. Fijn!

Voor nu .... voor iedereen een hele fijne vakantie!

We zien elkaar weer op maandag 26 augustus. Om 8.15 begint de school maar u mag allemaal vanaf 8.05 uur  met uw kind mee naar binnen in de klas lopen. Kennis maken met de nieuwe leerkracht, het nieuwe lokaal, kijken waar uw kind komt te zitten enz. 

We verwachten dat de kinderen dan allemaal naar de klas gaan en daar blijven. De juffen en meesters zijn ook in de klas om u en uw kind(eren) te verwelkomen.

Vriendelijke groet, 

J.Slagter

 

 

Kalender

26 augustus
1e schooldag Welkom allemaal!
27 augustus
formulier mee naar huis
02 september
start plusklassen
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

komt dat zien komt dat zien........

Circusvoorstelling van 14.00 uur tot 15.00 uur op het dorpsplein

Verenigingsnieuws

Aardappeloogst op dakterras Fûgelsang

CBS De Fûgelsang heeft een dakterras waar groep 5 een schooltuin heeft. Vandaag werden de eerste

Uit de media

Symptomen van gameverslaving

Als het aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt wordt gameverslaving een erkende stoornis.