Uitgelicht: meester Johannes van der Bij 40 jaar "master"

 Op 3 januari 1980 begon een jonge leerkracht aan zijn schoolloopbaan als meester op de kristlike basisskoalle te Berltsum in zijn geliefde Friesland en gelukkig niet ver van zijn woonplaats St. Annaparochie.

Niet wetend wat het onderwijs hem zou gaan bieden, wel met veel idealen, enthousiasme, aandacht en zorg voor kinderen. 

Nu 40 jaar later, nog steeds op dezelfde school, maar vanaf 1985 met de naam De Fûgelsang, werkt deze zelfde meester nog.

De haren wat grijzer maar het enthousiasme, de zorg en de aandacht voor de kinderen die hem zijn toevertrouwd niet minder.

Onder het genot van een lekker stukje oranjekoek werd Johannes van der Bij vandaag welverdiend in het zonnetje gezet door Willem Reitsma, directeur bestuurder en zijn team.

Kalender

21 januari
10 x Techniekles voor groep 7 op Campus Middelsee
29 januari
studie middag team, alle kinderen om 12. 15 uur vrij
31 januari
rapporten mee naar huis
Overzicht Kalender

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze vereniging .

Schoolnieuws

Staking 6 november

In grote delen van ons land zijn al tekorten.Tot nu toe hebben we het op onze school samen

Verenigingsnieuws

Onderwijs cao 2019 – 2020

Ruim 96 procent van de schoolbesturen, verenigt in de PO-Raad, stemden in met het

Uit de media

Islamitisch basisonderwijs groeit

In Nederland groeit het aantal basisscholen met een islamitische achtergrond. Nu volgen ruim