Met plezier en vol vertrouwen samen aan de toekomst bouwen

Natúúrlijk staan kinderen bij ons centraal. We bieden hen basisvakken zoals rekenen en taal, maar verbreden hun wereld verder met activiteiten als workshops, schaatsen, gym en muziek. Met een enthousiast, gedreven team houden we de ontwikkeling van elk kind goed in het oog. Waar nodig springen onze specialisten bij, zoals reken-, taal-, excellentie- en NT2-coördinatoren. Zij brengen met hun expertise vernieuwingen en verbeteringen de school binnen. Betrokkenheid van iedereen - ouders, medegebruikers van de school, kerk en dorpsbelang - want ‘it takes a village to raise a child’.


De Fûgelsang, waar ieder kind telt

De Fûgelsang is er voor alle kinderen die ons kindcentrum bezoeken. Van klein tot groot, voor ons telt ieder kind.
Ieder kind is anders, heeft eigen talenten, eigen interesses en een eigen karakter. Geen kind ontwikkelt zich gelijk. En omdat voor ons ieder kind telt, sluiten we graag aan bij wat elk kind afzonderlijk nodig heeft. Daarin trekken we samen op met de ouders van de kinderen van de Fûgelsang. Samen geven we onze kinderen net wat meer.

Kinderen van de wereld

De meeste kinderen van de Fûgelsang zijn geboren en getogen in Berlikum en omgeving. Zij zitten zij aan zij naast kinderen die met hun ouders vanuit een ander land naar Friesland zijn gekomen. 

Weerbaarheid

Op de Fûgelsang maken we gebruik van de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. 

Kwink: meer dan een anti-pest programma

Kwink is een methode die preventief werkt. Veel gedragsproblemen zijn door het aanbieden van goed onderwijs te voorkomen. Preventie is daarbij het sleutelwoord. Onderzoek bevestigt dat preventie vele malen effectiever is dan achteraf (curatief) repareren. 

Klik hier voor meer informatie. 

Wy prate Frysk, maar ook Nederlands and English

Opgroeien in Friesland en daar trots op zijn. De Friese taal en cultuur in stand houden en tegelijkertijd ook je weg weten te vinden met Nederlands en Engels.
Niet voor niets biedt de Fûgelsang meertalig onderwijs aan vanaf groep 1 tot en met groep 8.  Maandag is de Fryske dei, tuesday the English day en woensdag, donderdag en vrijdag zijn de Nederlandse dagen.
De Fûgelsang biedt kinderen een taalrijke omgeving aan en is een gecertificeerde Trijetalige Skoalle.

 

Wij gaan uit van het positieve

Op de Fûgelsang zijn vertrouwen, samen en autonomie de pijlers van de omgang met elkaar.

We zien en gaan uit van het positieve in ieder kind. Deze instelling leven we zo goed mogelijk voor aan onze kinderen. We benoemen hen ook het gedrag wat we graag willen zien. In al onze ruimtes zijn de positieve gedragsverwachtingen als poster terug te zien.

 

Samen voor de kinderen

Voor ons kindcentrum is de samenwerking tussen ouders en team een basisvoorwaarde voor goede opvang en onderwijs. Door samen te werken kunnen wij voor onze kinderen dingen realiseren die anders niet mogelijk zijn. Kinderen vinden het ook prettig wanneer hun ouders betrokken zijn bij wat zij (op school) doen en meemaken.
Ouders vind je dan ook dagelijks en overal in ons kindcentrum. Zo zijn ze bijvoorbeeld actief bij de organisatie van activiteiten, klussen, lezen en workshops.

Kindcentrum bij de sportvelden

Bij de sportvelden van Berlikum vindt u kindcentrum "de Fûgelsang" in een mooi, modern gebouw.

Ons adres is:
Ds. Van Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG Berlikum

Dit zijn wij

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen maakten over de ontwikkelingen op de scholen van onze koepel.

Deel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: Vertrouwen, Lef en in Beweging!

Contact

Neem voor meer informatie over de Fûgelsang gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, via ons contactformulier of per telefoon.

Ons nummer is 0518-461218.