CBO-NWF

CBO Noardwest FrysLân bestaat uit 18 scholen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Op de verenigingssite vindt u een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.
Klik hiernaast voor onze advertentie, of download 'm hier als PDF. 


GMR
Naast de M.R. is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.). Daarin zitten vertegenwoordigers van de 13 CBO scholen.
De leden van de GMR behartigen de belangen van de ouders/ personeelsleden die hun kinderen/ werkzaamheden hebben binnen de vereniging CBO Noardwest Fryslân.
Voor informatie omtrent de GMR:
http://www.cbo-nwf.nl/p/Organisatie/cbo-nwf%7C31e8c2c3-d39c-4e1b-aff1-e680755f1d7b/
OR/MR
Privacy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg de AVG, hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Bijgaand de introductie van onze FG.

Download hier de introductie van onze FG
Download hier onze Privacyverklaring

Algemene verenigingsgids

Hieronder treft u de algemene verenigingsgids aan.

Algemene gids CBO-NWF

Klachtenregeling
De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.