Nieuws

Hieronder leest u over alles wat er op de Fûgelsang leeft en speelt.

  12 juli, de laatste informatie en dan ......vakantie!

  Beste ouders, 

  Afgelopen informatie avond hebben we met een grote groep ouders en met het team de organisatie voor het volgende schooljaar besproken.

  Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan over het contact van school met ouders. Wat is zinvol en wat is onzin. We hebben naar elkaar geluisterd en ideeën geopperd.

  In het nieuwe schooljaar komen we hier nog op terug.

  schooltijden:

  Denkt u eraan dat we 's morgens een kwartier eerder beginnen?

  De schooltijden zijn maandag t/m donderdag van 8.15 uur tot 14.15 uur en vrijdag van 8.15 uur tot 12.15 uur. Voor groep 1 t/m 8.

  indeling:

  De kinderen zijn goed verdeeld over de groepen en vanwege het nieuwe lokaal hoeft niemand meer te slepen met een laatje van werkplek naar werkplek. 

  Volgend schooljaar wordt de inzet van onderwijsondersteuning verdubbeld. Juf Dieuwke geniet nog van ouderschapsverlof. De uren van juf Anja worden uitgebreid. In het overzichtje hieronder ziet u wie wanneer werkt en bij welke groep.We verwelkomen een nieuwe onderwijsassistent: meester Idsert.. Hij komt dinsdag-en vrijdagmorgen en woensdag en donderdag de hele dag. De NT2 docente juf Miranda blijft gelukkig nog bij ons op school en zij zal doorgaan met  de begeleiding van de leerlingen met een andere moederstaal dan Nederlands ( of Fries) Juf Carina gaat het onderwijs in groep 1 t/m 3 ondersteunen. Zij werkt maandag t/m donderdagmorgen.

  theedoek mee

  Maandag t/m donderdag gaan we met de kinderen eten. Wilt u elke week uw kind(eren) een schone theedoek meegeven?  Ze eten aan het tafeltje waar ze elke dag aan werken. We dekken dan met de theedoek de tafel. Dit vinden we hygiënisch. En op zo'n manier besteden we aandacht aan het eten en nemen we daar de tijd voor.

  vakantierooster en gymrooster

  In de bijlage vindt u ook het vakantie en gymrooster en andere bijzonderheden.Let op: Maandag gelijk gymnastiek, dus kleren en schoenen mee!

  bedankje

  We willen alle ouders hartelijk danken voor al hun goede zorgen, voor alle keren dat we een beroep op u gedaan hebben, voor meerijden of mee lopen naar een excursie, begeleiding schoolschaatsen, voor alle hulpvaardige handjes, kerstwerkjes, pannenkoeken en momenten van meedenken, voor het bezoeken van de informatie- en contactavonden. Voor alle aardige attenties en vriendelijke woorden. Samen zijn we sterk!

  Dank u wel!

  Ook dankbaar zijn we dat we dit schooljaar met zijn allen goed doorgekomen zijn. Dat we bewaard zijn gebleven voor ernstige en nare dingen en dankbaar dat een mooie groep 8 op de springplank staat om verder te gaan met hun leven. Een nieuwe fase, een nieuwe uitdaging. Ook hebben we afscheid genomen van enkele kinderen die verhuisd zijn en volgend schooljaar op hun nieuwe school beginnen. En natuurlijk van juf Meinie, bijna 25 jaar in dienst, maar nu....vaarwel onderwijs!

  Verder ben ik als directeur dankbaar met het Fûgelsang team, een betrokken en hard werkend team. Fijn!

  Voor nu .... voor iedereen een hele fijne vakantie!

  We zien elkaar weer op maandag 26 augustus. Om 8.15 begint de school maar u mag allemaal vanaf 8.05 uur  met uw kind mee naar binnen in de klas lopen. Kennis maken met de nieuwe leerkracht, het nieuwe lokaal, kijken waar uw kind komt te zitten enz. 

  We verwachten dat de kinderen dan allemaal naar de klas gaan en daar blijven. De juffen en meesters zijn ook in de klas om u en uw kind(eren) te verwelkomen.

  Vriendelijke groet, 

  J.Slagter

   

   


  28 mei, komt dat zien komt dat zien........

  De kinderen zijn vanmorgen druk bezig geweest met het instuderen van allerlei act

  Circusvoorstelling van 14.00 uur tot 15.00 uur op het dorpsplein


  16 april, BSO aanbod n.a.v. het continurooster

  Beste ouders,

  Vanaf volgend schooljaar worden de schooltijden veranderd. 

  Dit zal u allen wel bekend zijn.

  We starten 's morgens om 8.15 uur tot 's middags 14.15 uur, behalve op de vrijdag dan gaan we allemaal om 12.15 uur uit.

  Voor de belangstellenden, de BSO van Kinderopvang Friesland, heeft haar tijden en tarieven hierop aangepast.

  In de bijlage hieronder vindt u een overzicht en tevens het contact adres van Jacolien Hoting, meewerkend adjunct hoofd van de BSO en de peuterspeelzaal


  4 april, paaslunch

  Beste ouders 

  Op witte donderdag, 18 april, hebben de kinderen een continurooster.

  We eten dan met de kinderen in de klas.

  Vanwege het naderend Paasfeest, de gedachte aan het Laatste Avondmaal en het fijne moment om samen het eten te delen wordt deze lunch anders dan anders met een continu rooster

  Uw kind krijgt een paasbroodje, matses, een chocolade eitje en drinken van de activiteiten commissie.

  Daarnaast is het raadzaam om zelf een broodtrommeltje mee te nemen met wat extra brood of andere lekkere dingen om te eten bij de lunch.

  Alle kinderen zijn om 14.00 uur uit.


  4 januari, 2019 goed begonnen!

  Beste ouders,

  Voor iedereen een heel fijn 2019!

  We hopen op een goede samenwerking, voor u allen een goede gezondheid, liefde en veel geluk, maar bovenal Gods zegen toe!

  Maandagmorgen is er vanaf 8.15 uur koffie en thee en kunt u elkaar ontmoeten om elkaar een goed nieuwjaar te wensen en de verhalen te delen. 

  Van harte uitgenodigd!

   

   

  Met de bouw van het nieuwe lokaal komt er eindelijk een lang gekoesterde wens van ons allen  tot werkelijk. Het nieuwe lokaal op het dakterras is straks een feit!