Nieuws

Hieronder leest u over alles wat er op de Fûgelsang leeft en speelt.

  27 maart, Even volhouden.....

  Beste ouders,

  Wat een rare tijden beleven we momenteel.

  Onzeker over van alles zoals gezondheid, werk en school.

  Tot nu toe weten we dat de school dicht blijft t/m 6 april, maar a.s. dinsdag gaat minister Slob ons meer duidelijkheid geven of de periode verlengd wordt of niet. We wachten het af.

  Er wordt door de kinderen en door u als thuisfront, erg goed meegewerkt. Al zal dit niet altijd makkelijk zijn.Complimenten hiervoor.

  De juffen en meesters hebben via allerlei manieren contact zoals een praatje door de telefoon,een e -mailtje, rondfietsende juffen door het dorp, verjaardagkaarten of via het programma Padlets of via Microsoft teams.

  We hopen natuurlijk dat u allemaal nog gezond bent en dat het corona virus aan u en uw familie voorbij gaat.

  Mochten er vragen of zorgen zijn dan hoor ik het graag. We kunnen altijd meedenken en wellicht tot oplossingen komen.

  Voor kracht en bemoediging is het goed te weten dat er altijd iemand is met wie je je zorgen kan delen. En kijk om ons heen de dagen worden langer, de vogels zingen alweer uitbundig en overal komt het nieuwe leven .... Het is lente!

  We kunnen dit met elkaar aan !

   

   


  16 maart, afzegging diverse activiteiten

  Beste ouders,

  Ook diverse activiteiten of bijeenkomsten komen te vervallen tot 6 april a.s.

  Ze zijn van de planning weggehaald zoals de vergadering van de activiteitencommissie, de ouderavond, de studiemiddag over rekenen en het techniek bezoek aan de campus van groep 7 

  Alle activiteiten tot 6 april zijn komen te vervallen.


  6 maart, maak kennis met tennis

  Deze week hebben alle leerlingen van groep 4 t/m 8 kennis gemaakt met tennis.

  De "gewone" gymles werd verruild voor een goed doordachte kennismakingsles van tennis.

  Tennisleraar Roland gaf een enthousiaste demonstratie en liet de kinderen alle kanten van het net ervaren 

  Ook dit hoort bij talenten ontdekken!


  5 maart, bezoek aan bibliotheek

  De kleuters zijn naar de bibliotheek in St.Annaparochie geweest om daar het verhaal van de moppereend te horen en te zien.

  De leesconsulente Hanneke Sinnema liet de kinderen op een enthousiaste manier kennis maken met de moppereend en vertelde het verhaal over deze bijzondere eend.

  Het boek mocht mee naar school en om nog lekker lang na te genieten.....


  13 februari, 2e prijs op ploegenachtervolging!

  Op woensdag 12 februari hebben Kim, Doutzen, Lina, Bente en Jildou namens De Foarútgong meegedaan aan de ploegenachtervolging schaatsen. Ze hebben het geweldig gedaan en zijn met een mooie 2e prijs weer naar Berlikum gegaan.


  7 februari, bezoek Martena museum groep 3

  Groep 3 heeft vrijdag 7 februari een bezoek gebracht aan de tentoonstelling "kijken met 100 ogen" in het Martena museum te Franeker.

  Het was een mooie leerzame excursie.

  Het is een tentoonstelling ov er de kunstenaar Gosse Koopmans.

  Hij bekijkt voorwerpen en ruimtes van verschillende kanten.

  Hij schildert en tekent precies zoals hij het ziet.

  En vanuit dat principe mochten de kinderen ook zelf aan het werk. Allerlei voorwerpen werden uit een doos gegrabbeld en vanuit diverse posities bekeken en getekend.

  Dankzij de enthousiaste begeleiding in het museum  door een aantal dames van het museum gingen de kinderen opgewekt weer naar school terug met een mooi boek over Gosse Geluk zoals de kunstenaar ook wel wordt genoemd.

  Op school werden de tekeningen aan elkaar getoond en het boek met de foto's met elkaar besproken.


  21 januari, meester Johannes van der Bij 40 jaar "master"

   Op 3 januari 1980 begon een jonge leerkracht aan zijn schoolloopbaan als meester op de kristlike basisskoalle te Berltsum in zijn geliefde Friesland en gelukkig niet ver van zijn woonplaats St. Annaparochie.

  Niet wetend wat het onderwijs hem zou gaan bieden, wel met veel idealen, enthousiasme, aandacht en zorg voor kinderen. 

  Nu 40 jaar later, nog steeds op dezelfde school, maar vanaf 1985 met de naam De Fûgelsang, werkt deze zelfde meester nog.

  De haren wat grijzer maar het enthousiasme, de zorg en de aandacht voor de kinderen die hem zijn toevertrouwd niet minder.

  Onder het genot van een lekker stukje oranjekoek werd Johannes van der Bij vandaag welverdiend in het zonnetje gezet door Willem Reitsma, directeur bestuurder en zijn team.


  14 januari, Een gevarieerd naschools sportprogramma voor groep 3 t/m 8

  Beste ouders, 

  In samenwerking met het beweegteam, lokale sportverenigingen en de BSO zijn we tot een mooi gevarieerd naschools sportprogramma gekomen.

  Vaste tijden:

  groep 3,4 en 5 van 15.15 uur tot 16.00 uur

  groep 6,7 en 8 van 16.155 uur tot 17.00 uur

   

  De activiteiten zijn in blokken ingedeeld.

   We beginnen met Free running & Bootcamp op dinsdag 21 januari t/m 11 februari 

  Dan een blok Volleybal van 25 februari t/m 10 maart

  Een blok voetbal is van 19 maart t/m 2 april

  Daarna een blok tennis van 9 april t/m 23 april

  Kaatsen vindt plaats van 14 mei t/m 4 juni

  en daarna zijn er buitenactiviteiten.

  Elk blok kost € 5,- graag bij de 1e les contant betalen.

  Van dit geld wordt een nieuwe activiteit bedacht en komt weer ten goede aan de leerlingen.

  Opgave bij de buurtsportcoach: sander@sportfryslan.nl

  vooraf aanmelden  en vol is vol

  Meer informatie in de bijlage en alle leerlingen hebben een flyer mee naar huis gekregen!

   


  20 december, groep 3 viert kerst bij Fit op Freed

   

  In navolging van vorig jaar heeft groep 3 een lichtje en een kerstkaart gebracht bij de bewoners van Berlingastate.

  Ze werden verwacht want alle dames en heren zaten al aan de koffie met wat lekkers en af te wachten wat zou gaan komen.

  Samen  met zanger Krijn Dijkstra werd een heuse polonaise gedanst en was het inhaken op welbekende Nederlandse liedjes van weleer.

  Ook zongen de kinderen zelf een heel mooi en bijzonder kerstliedje van blijven geloven dat vrede zal komen.

  Het was een hele gezellige tijd en na veel zwaaien en een leuke attentie van Jelle Eijzenga gingen de kinderen weer naar De Fûgelsang terug.

  Tot de volgende keer!


  13 december, Een gezellig kerst samenzijn voor alle ouders/ merry christmas together for the parents

  beste ouders ,

  In navolging van het grote succes van vorig jaar willen we alle ouders, verzorgers, de oppas, opa's en oma's uitnodigen voor een gezellig kerst samenzijn.

  U bent van harte uitgenodigd voor een hapje, kopje soep, drankje, elkaar ontmoeten, even bijpraten, lachen, ontspannen en in een fijne kerstsfeer komen terwijl de kinderen hun eigen kerstfeest in de groepen vieren.

  En wilt u zelf iets lekker toevoegen aan de tafel door te  bakken, koken, snijden, rollen of hakken dan is dat zeer welkom!

  Van harte uitgenodigd

  joyeux noël ensemble pour les parents  

  Après le grand succès de l'année dernière, nous voulons inviter tous les parents, soignants, baby-sitters, grands-pères et grands-mères pour un Noël chaleureux ensemble pendant que les enfants des classes célèbrent leur fête de Noël.

  Vous êtes cordialement invités à prendre une collation, une tasse de soupe, une boisson, à vous rencontrer, à vous rattraper, à rire, à vous détendre et à vous plonger dans une ambiance de Noël agréable.

  Et si vous voulez ajouter quelque chose de savoureux à la table en faisant cuire, cuire, couper, rouler ou hacher, alors c'est le bienvenu!

  Chaleureusement invité

  Dear parents

  Following the great success of last year, we want to invite all parents, carers, babysitters, grandfathers and grandmothers for a cozy Christmas together while the children in the classes celebrate their Christmas party.

  You are cordially invited to have a snack, a cup of soup, a drink, meet each other, catch up, laugh, relax and get into a nice Christmas atmosphere.

  And if you want to add something tasty to the table by baking, cooking, cutting, rolling or chopping, then that is very welcome!

  mostly Invited!!


  1 november, Nationaal Schoolontbijt

  a.s. vrijdag is voor onze school het Nationaal Schoolontbijt. 

  Dit keer wordt het verzorgd door bakker Friso uit Bitgum.

  Er is weer een mooi en voedzaam pakket samengesteld met fruit, yoghurt, brood, beleg enz.

  Groep 4 is uitgenodigd om bij de burgemeester op het gemeentehuis in Franeker te komen ontbijten.

  en..... groep 5 zal na het schoolschaatsen met elkaar eten.

  Graag alle kinderen bestek, bord, bakje en beker meenemen. !

  En wie graag yoghurt eet moet ook een lepel meenemen.

  Een tas waarin alles ( vies) mee naar huis genomen kan worden zou praktisch zijn om mee te nemen.

  Voor groep 4 zullen de tafels in het gemeentehuis gedekt staan.

  Deze kinderen hoeven alleen hun ontbijtje en een ontbijtje voor de burgemeester mee te nemen.


  28 oktober, bezoek commissaris van de koning dhr. Brok

  Vandaag, 28 oktober,is de commissaris van de koning van onze provincie Friesland, A.Brok bij ons op bezoek geweest.

  Tijdens zijn bezoek kreeg hij begeleiding van wethouder Nel Haarsma en Willem Reitsma bestuurder CBO NWF

  Hij begon met een gesprek met een aantal leerkrachten, daarna een rondje door de bovenbouw waar hij een klein gesprekje met een aantal kinderen aanknoopte om vervolgens in groep 4 een stuk van de muziekles bij te wonen.

  Daarna ging hij naar de gymles van groep 5 en via de onderbouw naar groep 1B en 2B waar hij gezellig in de kring kwam zitten toen juf Anneke het verhaal van het zieke konijn, het egeltje en het eekhoorntje ging voor lezen in het Fries.

  Tijdens het gesprek met de leerlingenraad werd hij enthousiast door de verhalen van de kinderen en nodigde ze vervolgens alle 6 uit  voor een werkbezoek bij hem op het Provinciehuis.                 Geweldig, wat een mooie uitnodiging. en wat een eer!

  Het bezoek aan het provinciehuis zal z.s.m. gepland worden voor begin 2020. 

  Meneer Brok gaf te kennen het bezoek aan onze school heel fijn te vinden en dat de tijd eigenlijk te kort was. Hij had nog zoveel willen vragen maar de dienstauto stond al weer voor de deur om naar een volgende afspraak te gaan.

  . Vandaag was het  voor onze school een positief en prettig bezoek.waar we nog lang op terug kunnen kijken.


  23 oktober, Staking 6 november

  Beste ouders, 

  Na lang met elkaar praten zijn we toch tot de beslissing gekomen om 6 november gehoor te geven aan de vraag om mee te staken.

  We maken ons ernstig zorgen over het tekort aan leerkrachten.

  Door jarenlang afbreuk te doen aan het imago van de leerkacht, het aanbod op de PABO's en het verdelen van het werk op de werkvloer waardoor er o.a. steeds minder mannen in het onderwijs zijn gaan werken, hebben ertoe bijgedragen dat er momenteel te weinig juffen en meesters zijn die les willen en kunnen geven op de basisschool .De PABO's zijn de laatste jaren leeggeraakt.

  Bovendien neemt de vergrijzing toe en stijgt het aantal 60 plussers dat het onderwijs verlaat flink.

  In grote delen van ons land zijn al tekorten.

  Tot nu toe hebben we het op onze school samen met elkaar kunnen opvangen maar soms met "kunst en vliegwerk"

  Jarenlang is landelijk het probleem voor zich uitgeschoven en nu staan we voor de keuze

  Op 6 november is het onderwijsoverleg in de Tweede Kamer. Door mee te doen met de actie hopen we als team onze bezorgdheid uit te spreken .

  We beseffen dat we u hiermee mogelijk in problemen brengen maar we moeten nu naar de "wijze mannen en vrouwen" in Den Haag een signaal afgeven anders lopen we het risico dat  er straks een hele week een klas thuis zit zonder leerkracht..

  Mocht er onverhoopt voor 6 november een goed plan komen waardoor deze staking niet nodig is dan vervalt het en gaan we over tot een normale schooldag.

  We hopen op uw begrip!


  18 oktober, bezoek commissaris van de koning aan onze school

  Op maandag 28 oktober zal de commissaris van de koning in de provincie Friesland, dhr. Arno Brok, een bezoek brengen aan onze school.

  Vanwege de publiciteit rond het 150 jaar christelijk onderwijs en dat onze school groeit, terwijl we in een zgn. krimpgebied leven maakt dat hij nieuwsgierig geworden is naar onze school.

  We voelen ons vereerd dat hij onze school uitkiest tussen zijn drukke  werkprogramma in.

  Super fijn!

  Hij komt rond 12. 00 uur, zal een rondgang door de school maken, wat leslokalen binnen lopen, sfeertje proeven en met een aantal leerlingen in gesprek gaan. Hier hebben we de kinderen van de leerlingenraad voor uitgenodigd.

  En omdat het de Friese dag is en de provincie het Fries hoog in vaandel heeft  en hier aan onze school subsidie voor geeft wil hij graag met een klas de Friese les meemaken.

  We hebben hem gevraagd om dan er meteen een actuele les van te maken door meneer Brok zelf te laten vertellen over zijn bijzondere beroep.

  Hoe mooi kan onderwijs zijn!

  het bezoek zal aan het eind van de schooldag om 14.15 uur weer afgelopen zijn.

   


  11 oktober, Edukans Uniecollecte 2019 onderwijs voor onderwijs

  De Edukans Uniecollecte mogen wij al vele jaren organiseren in Berltsum eo. Wat prachtig dat wij met elkaar als gemeenschap dit een warm hart toe dragen! Zodat niet alleen onze kinderen hier in Berltsum en de rest van Nederland goed onderwijs krijgen maar ook kinderen in ontwikkelingslanden zoals in India

  Dit jaar hebben we gekozen voor een project met als thema: Verbetering van Onderwijs in India

  Veel kinderen in de Indiase staat Odisha gaan vroegtijdig van school. Daardoor hebben ze niet de kennis en vaardigheden die zo hard nodig zijn om een betere toekomst op te bouwen. Er is een tekort aan leraren en de leraren die er zijn, zijn slecht opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Verbetering van het onderwijs is hier hard nodig!

  De positie van meisjes in India is lastig. Ze worden vaak thuisgehouden of moeten eerder met school stoppen om te trouwen. Met extra aandacht op seksuele voorlichting willen we schooluitval door kind huwelijken verminderen. We betrekken de gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens én meisjes.

  Op alle scholen werken we aan een goede leeromgeving voor de kinderen. Zo voorzien we scholen in India van schone klaslokalen en toiletten en ondersteunen we hen met goed lesmateriaal. We leiden docenten op, zodat zij op kunnen lesgeven. Daarnaast trainen we docenten in kinderpsychologie, seksuele voorlichting en life skills. Dit geeft ze handvatten om lastige onderwerpen als kind huwelijken en tienerzwangerschappen met hun leerlingen te bespreken.

  Voor meer informatie : kijk op www.edukans.nl . We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen. Want het motto van Edukans is “Omdat onderwijs ‘echt’ helpt.  

  U kunt ons aan de deur verwachten tussen 14 en 26 oktober.

  Alvast bedankt! Plaatselijk Uniecollecte Comité.ouders CBS De Fûgelsang