Nieuws

Hieronder leest u over alles wat er op de Fûgelsang leeft en speelt.

  18 oktober, bezoek commissaris van de koning aan onze school

  Op maandag 28 oktober zal de commissaris van de koning in de provincie Friesland, dhr. Arno Brok, een bezoek brengen aan onze school.

  Vanwege de publiciteit rond het 150 jaar christelijk onderwijs en dat onze school groeit, terwijl we in een zgn. krimpgebied leven maakt dat hij nieuwsgierig geworden is naar onze school.

  We voelen ons vereerd dat hij onze school uitkiest tussen zijn drukke  werkprogramma in.

  Super fijn!

  Hij komt rond 12. 00 uur, zal een rondgang door de school maken, wat leslokalen binnen lopen, sfeertje proeven en met een aantal leerlingen in gesprek gaan. Hier hebben we de kinderen van de leerlingenraad voor uitgenodigd.

  En omdat het de Friese dag is en de provincie het Fries hoog in vaandel heeft  en hier aan onze school subsidie voor geeft wil hij graag met een klas de Friese les meemaken.

  We hebben hem gevraagd om dan er meteen een actuele les van te maken door meneer Brok zelf te laten vertellen over zijn bijzondere beroep.

  Hoe mooi kan onderwijs zijn!

  het bezoek zal aan het eind van de schooldag om 14.15 uur weer afgelopen zijn.

   


  11 oktober, Edukans Uniecollecte 2019 onderwijs voor onderwijs

  De Edukans Uniecollecte mogen wij al vele jaren organiseren in Berltsum eo. Wat prachtig dat wij met elkaar als gemeenschap dit een warm hart toe dragen! Zodat niet alleen onze kinderen hier in Berltsum en de rest van Nederland goed onderwijs krijgen maar ook kinderen in ontwikkelingslanden zoals in India

  Dit jaar hebben we gekozen voor een project met als thema: Verbetering van Onderwijs in India

  Veel kinderen in de Indiase staat Odisha gaan vroegtijdig van school. Daardoor hebben ze niet de kennis en vaardigheden die zo hard nodig zijn om een betere toekomst op te bouwen. Er is een tekort aan leraren en de leraren die er zijn, zijn slecht opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Verbetering van het onderwijs is hier hard nodig!

  De positie van meisjes in India is lastig. Ze worden vaak thuisgehouden of moeten eerder met school stoppen om te trouwen. Met extra aandacht op seksuele voorlichting willen we schooluitval door kind huwelijken verminderen. We betrekken de gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens én meisjes.

  Op alle scholen werken we aan een goede leeromgeving voor de kinderen. Zo voorzien we scholen in India van schone klaslokalen en toiletten en ondersteunen we hen met goed lesmateriaal. We leiden docenten op, zodat zij op kunnen lesgeven. Daarnaast trainen we docenten in kinderpsychologie, seksuele voorlichting en life skills. Dit geeft ze handvatten om lastige onderwerpen als kind huwelijken en tienerzwangerschappen met hun leerlingen te bespreken.

  Voor meer informatie : kijk op www.edukans.nl . We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen. Want het motto van Edukans is “Omdat onderwijs ‘echt’ helpt.  

  U kunt ons aan de deur verwachten tussen 14 en 26 oktober.

  Alvast bedankt! Plaatselijk Uniecollecte Comité.ouders CBS De Fûgelsang


  4 oktober, Blij dat ik glij

  Beste ouders/verzorgers,  
    
  De school van uw kind doet dit jaar weer mee aan het Schoolschaatsen in de Elfstedenhal. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen veel bewegen, mogen wij alle deelnemende scholen een mooi aanbod doen. 
   
   
  Met dit abonnement kun je op de recreatieve openingsuren van de Elfstedenhal vrij schaatsen. De ijsbaan is geopend van begin oktober 2019 t/m 22 maart 2020. Kijk voor actuele openingstijden op www.elfstedenhal.frl Het abonnement is persoonlijk (dient te worden voorzien van een pasfoto) en is niet onderling uitwisselbaar. De Elfstedenhal is niet verantwoordelijk voor verlies van het abonnement. 
   
  Onderaan dit formulier vindt u een antwoordstrook, welke u samen met de € 17,50 euro in een envelop kunt inleveren bij de school. Zij zorgen ervoor dat de aanvraag bij ons terecht komt en delen de abonnementen daarna op school uit.  
   
  Verder is het ook mogelijk om voor € 20,- apart een individueel Blij-Dat-Ik-Glij abonnement aan te schaffen. Hiervoor dient men (de ouder/verzorger) een formulier (met vermelding van de deelnemende school) in te vullen aan de kassa van de Elfstedenhal. 

  Wilt u het strookje voor 15 oktober inleveren?

  Dan kan er in de herfstvakantie lekker worden geschaatst!
   
  Wij wensen u en uw kind(eren) een mooi schaatsseizoen toe! 
   
  Sportieve groet,  
   
  Rianne Touber-Bruinsma Coördinator Schoolschaatsen 
   
   


   
   
   
   
  Naam:  _______________________________________________________ 
   
   
  Groep:  ______  
   
   
  Handtekening ouder/verzorger: 
    
   
  Graag in een enveloppe met € 17,50 inleveren bij de groepsleerkracht! 


  3 oktober, Fries Kampioenschap Tikkertje

  Fries Kampioenschap Tikkertje 2019

  Wij zijn op zoek naar de 4 beste tikkers van Waadhoeke! Ben jij dat? Geef je dan snel op!

  Op een klein speelveld ga je in een 1 tegen 1 duel van 25 seconden tikkertje spelen. Je bent hierbij een keer tikker en een keer loper.

  Wil je graag kijken hoe dat gaat, check dan de video via de onderstaande link!

  https://youtu.be/d2nFFjBg3IQ

  Het beweegteam organiseert 2 voorrondes in de gemeente, waarvan de nummers 1 en 2 van elke voorronde door gaan naar het Fries Kampioenschap Tikkertje 2019 op woensdag 18 december 2019 in Drachten! De twee voorrondes vinden plaats in Franeker en Menaldum. Iedereen uit groep 5 t/m 8 uit gemeente Waadhoeke mag meedoen.

   

  Maandag 21 oktober 2019      – 10.00 tot 13.00 uur in de sporthal de Trije in Franeker
  Woensdag 23 oktober 2019     – 14.00 tot 17.00 uur in de gymzaal Greatebuorren in Menaldum

   

   

  Geef je snel op, want VOL=VOL! Er is namelijk plek voor 40 deelnemers per voorronde.

  Mail je opgave voor 16 oktober met je naam, school, groep en locatie voorronde naar nik@sportfryslan.nl

  Hopelijk zien we je dan!

  Groetjes Beweegteam Waadhoeke


  16 april, BSO aanbod n.a.v. het continurooster

  Beste ouders,

  Vanaf volgend schooljaar worden de schooltijden veranderd. 

  Dit zal u allen wel bekend zijn.

  We starten 's morgens om 8.15 uur tot 's middags 14.15 uur, behalve op de vrijdag dan gaan we allemaal om 12.15 uur uit.

  Voor de belangstellenden, de BSO van Kinderopvang Friesland, heeft haar tijden en tarieven hierop aangepast.

  In de bijlage hieronder vindt u een overzicht en tevens het contact adres van Jacolien Hoting, meewerkend adjunct hoofd van de BSO en de peuterspeelzaal