Nieuws

Hieronder leest u over alles wat er op de Fûgelsang leeft en speelt.

  23 november, Bezoek Sint en Piet aan de FoarĂștgong.

  Beste ouders,verzorgers,

  Sinterklaas heeft ons laten weten dat hij, ondanks dat hij dit jaar veel thuiswerkt, toch op donderdag 3 december de Foarútgong komt bezoeken. Wij zijn natuurlijk ontzettend blij met zijn komst! Om dit allemaal veilig te laten verlopen gaat de dag er dit jaar anders uitzien. Zo zal er dit jaar geen intocht zijn. De kinderen gaan om 8.15 uur naar hun eigen klas. In de loop van de dag zal het voor de kinderen duidelijk worden hoe Sint het programma dit jaar in gedachten heeft.

   

  Tijdens deze dag zal er veel aandacht zijn voor de richtlijnen vanuit het RIVM. Zo zal Sint dit jaar maar 1 Piet meenemen, zal er altijd 1,5 meter afstand bewaard worden tussen de kinderen en Sint en Piet en is er aandacht voor de hygiënemaatregelen. Bovendien zullen niet alle klassen hem fysiek bezoeken, doordat Sint tegenwoordig gebruik kan maken van moderne technieken.

   

  De groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken. Hierbij zijn afspraken gemaakt over het bedrag, een surprise en een gedicht.

  Voor de groepen 1 t/m 4 verzorgt Sint de cadeautjes. Dit betekent dat de ouders van groep 3 en 4 dit jaar Sint niet hoeven te helpen. Sint vindt het namelijk niet verstandig om ouders de school in te laten om de cadeautjes te komen brengen. Alle cadeautjes staan al in het Pietenhuis, dus dat komt helemaal goed!

  Het is de bedoeling dat de kinderen deze dag, net als anders, fruit en lunch meenemen naar school. Ook de gymlessen gaan deze dag gewoon door.

  De kleuters zijn deze dag om 12.15 uur vrij, groep 3 t/m 8 gaat tot 14.15 uur naar school.

   

  We hopen er zo, in deze bijzondere tijd, toch een onvergetelijke dag voor de kinderen van te maken.

   

  Team de Fugelsang

   


  12 november, verkeersveiligheid in Berltsum

  Beste ouders, 

  Veilig naar school gaan en ook weer naar huis terugkomen is heel belangrijk.

  Op dit moment is de gemeente Waadhoeke bezig om de verkeersknelpunten in de gehele Waadhoeke te inventariseren.

  Op onze school stellen we verkeersveiligheid hoog in het vaandel en daarom sturen we u als ouders van De Fûgelsang de gelegenheid om uw mening geven.

  Voor veel schooljeugd is te hard rijden in Berltsum gevaarlijk en geeft een onveiligheidsgevoel. Er komen signalen over de Túnboustrjitte, Hôfsleane, Bitgumerdyk, Wiersterdyk, Buorren en er zijn nog veel meer straten waar weleens te hard gereden wordt.

  U als ouder kan concreet bij de gemeente opgeven waar u of uw kind ondervindt waar het gevaarlijk is of waar u een fietspad mist e.d.

  Graag klikken op onderstaande link

  https://www.waadhoeke.nl/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht/news/verkeer-in-waadhoeke-geef-uw-mening.html

  U kunt deze vragenlijst ook vinden op  www.waadhoeke.nl onder nieuwsberichten "Geef uw mening over het verkeer"

  Succes en bedankt voor het invullen!


  10 november, en als beloning.....hapjesdag!

   

  Vrijdag 6 november mochten de kinderen van groep 6 kleine hapjes meenemen omdat ze het doel van de afgelopen periode hadden  gehaald.

  Samen met de kinderen formuleren de beide leerkrachten een doel waar ze een bepaalde tijd aan gaan werken. Wanneer het doel behaald is krijgen de kinderen een beloning. Deze beloning bedenken de kinderen zelf.

  En dat was dit keer.....Hapjesdag!

  * elk kind heeft  4 a 5 zelf gemaakte kleine hapjes meegenomen  en deze hapjes  werden op een tafel gelegd en zo ontstond een lopend buffet.

   

   

   


  6 november, Klaar voor een spel buiten!

  Voor we buiten aan de slag gingen met een spel, maakten we nog even een mooie groepsfoto.


  30 oktober, even bijpraten.....

  Beste ouders en verzorgers,

  De dagen worden korter en deze week regende het meerdere keren bij het halen en brengen van uw kinderen of dat de kinderen zelfstandig naar school gingen. Verscholen onder paraplu's of met beslagen autoramen is het zicht vaak minder en daardoor vragen we u om toch goed te blijven opletten en extra waakzaam te zijn in en om de school. Wilt u ook de verlichting van de fiets(en) van uw kind(eren) controleren?

  Een welgemeende dank gaat naar u allen uit omdat u de aangescherpte regels, vanwege de actuele situatie , zo goed naleeft. Samen moeten we zien gezond te blijven en de school draaiende te houden. Wat de ziekte betreft heeft momenteel 1 gezin van onze school vreselijk veel pech omdat zij het virus opgelopen hebben. Deze leerling uit groep 8 is sinds de herfstvakantie niet meer op school geweest dus is er geen sprake van besmettingsgevaar. Onderwijs vindt  digitaal plaats via Teams, dus op afstand. We wensen dit gezin veel sterkte en beterschap!

  We hebben vandaag met groep 4 t/m 8 de Kinderboekenweek( maand) afgesloten en de ridder heeft zijn laatste presentatie gehouden voordat hij weer zijn maliënkolder aan de wilgen hangt. Uit diverse groepen mocht de voorleeskampioen een stuk voorlezen en ademloos werd er geluisterd..

  Juffen, meesters en de kinderen zijn ontzettend druk en positief bezig geweest met lezen en leren over diverse thema's die te maken hebben met "En toen.....""  

  Het volgende thema "herfst" staat alweer voor de deur......

  Fijn weekend en blijf gezond!

   


  27 oktober, boekpromotie in groep 3

  En wie geeft je nog een  extra zetje bij het leesplezier?

   

  Natuurlijk..... de leesconsulente!


  27 oktober, Van Kinderboekenweek naar Kinderboekenmaand

  Het thema van de Kinderboekenweek leent zich dit jaar uitstekend voor meer leesplezier over diverse onderwerpen.

  Schoolbreed is het dus Kinderboekenmaand ..............

  Het thema van de Kinderboekenweek is natuurlijk: En toen?


  In groep vijf zijn we bezig met het ontwikkelen en maken van prachtige tijdmachines en fantaseren we waar we allemaal naar toe zouden kunnen reizen.... Kijkt u mee naar dit super gezellige moment?


  23 oktober, samenwerken in groep 6

  Samenwerken luistert soms heel nauw

  wie trekt aan het juiste touwtje en op het juiste moment?


  9 oktober, boekpromotie

  In groep 8 vond deze week de boekpromotie plaats.

  Levi leest voor....


  9 oktober, Groep 3 thema ridders!

  Met de Kinderboekenweek werkt groep 3 enthousiast aan het thema ridders en kastelen.


  23 september, Blij dat ik glij

  Beste ouders, 

  Groep 5 van onze school doet dit jaar weer mee met het schoolschaatsen en daarom

  geldt voor alle kinderen dat ze een goedkoop abonnement voor het schaatsen kunnen krijgen 

  ( blij dat ik glij)

  De spelregels op een rijtje:

  Het abonnement kost slechts € 17,50 (ter vergelijking - een jeugd abonnement kost ruim 100 euro!);
  Met dit abonnement kun je op de recreatieve openingsuren van de Elfstedenhal vrij schaatsen;
  Het abonnement is persoonlijk (deze dient te worden voorzien van een recente pasfoto) en is niet onderling uitwisselbaar;
  De Elfstedenhal is niet verantwoordelijk voor verlies van het abonnement.

  Werkwijze 

  Uw kind krijgt een brief mee en u vindt deze ook onderaan dit bericht.

  Op dit formulier kunt u uw kind(eren) opgeven en gelijk voorzien van het geldbedrag, €17,50,  in een envelop met naam erop betalen.

  De school verzamelt alle aanmeldingen en het geld want het aantal abonnementen kan alleen éénmalig door de school bij de ijsbaan besteld worden (losse nabestellingen zijn niet mogelijk);
  De betaling loopt via de school, evenals het verstrekken van de abonnementen (het inleveren van opgavestrookjes bij de Elfstedenhal is dus niet nodig);

  Mocht er wel een aanmeldingsformulier op school worden ingeleverd maar zonder het gevraagde geld dan kan de aanmelding niet door gaan.

  Verder is het ook mogelijk om voor € 20,- apart een individueel Blij-Dat-Ik-Glij abonnement aan te schaffen. Hiervoor dient men (de ouder/verzorger) een formulier (met vermelding van de deelnemende school) in te vullen aan de kassa van de Elfstedenhal.

  Wij wensen u en uw kind(eren) een mooi schaatsseizoen toe!

  Sportieve groet, 

  Rianne Touber-Bruinsma, coördinator schoolschaatsen


  4 september, even bijpraten.....

  Beste ouders, 

  We zijn nu 3 weken onderweg in het nieuwe schooljaar en de zomervakantie komt steeds verder achter ons te liggen. 

  Deze weken zijn de zgn. "Gouden Weken" waarbij de speciale aandacht uitgaat naar de relatie onderling, de leerkracht  leren kennen en dat het fijn is om weer naar school te gaan, dat het goed is om te weten welke regels er in de klas zijn en welke op de hele school.

  Afgelopen donderdag heeft het hele team een studiedag gevolgd over "Goed Gedrag willen we allemaal"  En ons gemeenschappelijk doel is "Een veilige fijne school voor iedereen"

  De gedrag regels die een aantal jaren geleden zijn opgesteld ( www.fugelsang.nl)  hebben we tegen het licht gehouden en aangepast. Binnenkort hoort u hier meer van.

  verder houdt corona ons nog steeds in de ban en deze week heeft een leerkracht zich al afwezig moeten melden omdat ze verkouden was en daarom getest moest worden. Er is geen of nauwelijks vervanging. Gelukkig konden we het dit keer met elkaar oplossen maar indien meer leerkrachten tegelijk verkouden worden en noodgedwongen thuis moeten blijven gaan we een serieus probleem krijgen.

  Wilt u daarom een "plan B" achter de hand houden? Indien u 's morgens een spoedberichtje krijgt dat uw kind thuis kan blijven of weer naar huis toe komt, dat er dan opvang geregeld is.

  In het uiterste geval zullen er wat kinderen verdeeld worden over andere groepen. Het team is ondertussen bezig om voor dit geval een programma voor thuisonderwijs op te starten, zodat er toch nog les kan worden gegeven.  

   


  21 augustus, Toparrangement....een nieuw concept naschools aanbod van activiteiten

  Beste ouders, 

  Vorig schooljaar zijn we gestart met een naschools sport aanbod. Dit was een groot succes.!

  Op andere scholen van onze stichting zijn IKC's ontstaan. Dit zijn integrale kindcentra waar opvang en onderwijs geïntegreerd zijn. CBO-NWF heeft op deze locaties de kinderopvang overgenomen van SKF en in eigen beheer gebracht. Met de overige locaties van SKF is een nauwe samenwerking.

  Daarom zijn de handen in elkaar geslagen en zijn 2 initiatieven samen gevoegd. Het Top arrangement van de BSO SKF en de naschoolse sportactiviteiten die we vorig schooljaar opgestart zijn

  Intekenen kan nu via de link van de SKF ( zie hieronder). Dit is een algemeen overzicht. Dus graag verder scrollen totdat u de activiteiten in Berltsum ziet. Daar kunt u voor uw kind(eren) op intekenen.

  Zowel de Top arrangementen van de SKF en ons naschoolse sport aanbod waren een reuze succes! De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en we hopen op veel enthousiasme en plezier

  De activiteiten staan online op https://shop.kinderopvangfriesland.nl

  We hopen dat er iets tussen zit.

  Heeft u nog tips qua activiteiten of vindt u het leuk zelf een activiteit aan te bieden laat het dan weten via hoting@kinderopvangfriesland.nl of j.slagter@cbo-nwf.nl

  met vriendelijke groet, 

  Jacolien Hoting - Jansen, Meewerkend adjunct- hoofd,BSO Berltsum en POV "it Hûnenest" Berltsum

  en Jeanette Slagter