Nieuws

Hieronder leest u over alles wat er op de Fûgelsang leeft en speelt.

  7 december, schoolfruit aankomende week 50

  Beste ouders,

  Aankomende week wordt het fruit weer uitgedeeld.

  Op woensdag een sinaasappel, op donderdag een lekkere groene appel en op vrijdag stukjes gele meloen.

  We gaan er weer van genieten!


  27 november, kerstfeest 2018

  Op donderdagavond 20 december vieren we op school in alle klassen met alle kinderen kerstfeest.

  Het is de bedoeling dat we allemaal op school gaan eten, kinderen en ouders.                                   Samen met uw kind mag u 15 kleine hapjes maken. 10 van deze hapjes neemt uw kind mee naar zijn klas en kan hij/zij delen met de klasgenoten. De andere 5 hapjes mogen in het speellokaal gebracht worden. Alle ouders kunnen dan ook genieten van de hapjes. In het speellokaal zorgen wij voor schalen waarop u de hapjes kwijt kunt.

  De kinderen gaan van 17.30-18.00 eten en van 18.00 tot 18.30 hebben zij een kerstviering in de klas.(inloop van 17.15-17.30 uur zodat we 17.30 kunnen starten)

  Tijdens het eten en de kerstviering van de kinderen hebben de ouders de mogelijkheid om samen een hapje en een drankje te nuttigen in het speellokaal.

  Wat moet er mee op 20 december?

  • Bord en bestek voor de kinderen
  • 15 kleine hapjes, (10 voor in je eigen klas en 5 voor de ouders in het speellokaal)

  Wij hopen jullie allemaal te zien op donderdagavond 20 december om 17.30 uur.

  Groeten Team CBS de Fugelsang en de activiteiten commissie


  21 november, mooie opbrengst Victory4all

  Beste ouders, 

  Afgelopen vrijdag kwam Sep Twerda, de motor van deze actie, samen met zijn vrouw de symbolische cheque in ontvangst nemen met de opbrengst van onze actie.

  Samen met het "goede doelengeld" van vorig schooljaar, de opbrengst van de verkoop van het vogelvoer en het inleveren van de lege flessen stond het mooie netto bedrag van € 1410,15 op de cheque.

  Grote dank aan iedereen die zich ingezet heeft om tot dit super mooie bedrag te komen

  Alle kinderen van school en de leerkrachten hadden zich verzameld op het schoolplein en juf Miranda overhandigde samen met juf Anneke de cheque.

  Samen met alle andere scholen binnen onze vereniging is een voorlopig bedrag €21.118,- opgehaald. 

  Geweldig!


  9 november, Yes, volgende week gaat het EU-Schoolfruitprogramma eindelijk van start!

  Dit schooljaar ontvangen bijna 3000 basisscholen 20 weken lang voor elke leerling 3 stuks gratis fruit en groente. In totaal krijgen 520.000 kinderen schoolfruit. Dat zijn gezamenlijk meer dan 31 miljoen stuks fruit en groente!   

  Ook onze school doet mee. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen vanaf 14 november op elke woensdag, donderdag en vrijdag fruit of groente op school.

  U hoeft deze dagen dan geen fruit mee te geven.

  Aankomende week staat een wortel, een banaan en een appel op het progra

  This school year almost 3000 primary schools receive 20 weeks for each student 3 pieces of free fruit and vegetables. A total of 520,000 children receive school fruit. Together, these are more than 31 million pieces of fruit and vegetables!

  Our school also participates. All children from group 1 up to and including 8 receive fruit or vegetables at school every Wednesday, Thursday and Friday from 14 November.

  You do not have to give fruit during these days.

  A carrot, a banana and an apple will be on the program this week


  3 november, Schoolontbijt donderdag 8 november

  In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar zo’n
  half miljoen kinderen samen gezond en gezellig ontbijten op
  basisscholen in het hele land. Met speciaal lesmateriaal leren
  ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk en belangrijk het
  is om de dag gezond te starten. Kijk voor meer informatie naar www.schoolontbijt.nl

   

  Onze school doet donderdag 8 november mee aan het Nationale Schoolontbijt

  Uw kinderen hoeven 's morgens voor het naar schoolgaan niet te eten

  Samen met de juf of de meester ontbijten ze op school. Graag wel een bordje, beker en bestek meegeven

  In de bijlage vindt u de ouderbrief voor meer informatie


  1 november, Actie voor Victory4all

  CBO Noordwest Friesland heeft besloten om eens per drie jaar verenigingsbreed op alle 17 scholen een grote ‘scholen voor scholen’ actie te houden voor een ‘goed doel’. Het past ons om vanuit ons goed geregelde onderwijs en ons rijke land iets te doen voor daar, waar dat hard nodig is.

   

  Tegelijk is het een kans om bij ons en bij de kinderen op de scholen de bewustwording van rijkdom en armoede in een wat breder perspectief te zetten. Dit jaar wordt de actie gehouden van maandag 5 t/m vrijdag 16 november en  verschillende activiteiten staan in het teken om geld in te zamelen voor Stichting Victory4All die werkzaam is  in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp in Zuid-Afrika. Veel kinderen die in de sloppenwijken van Zuid-Afrika leven hebben te maken met verschrikkelijke situaties. Ze hebben te maken met honger, ziektes, geweld, prostitutie, slechte woonomstandigheden, onvoldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg. Meestal hebben ze geen enkele hoop en verwachten ze dat hun toekomst niet veel beter zal zijn dan die van de mensen om hen heen. Elke dag blijven er meer kinderen als wees achter of worden ze op een andere manier geraakt door HIV/Aids. Goed onderwijs is erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen. Victory4All, opgericht door Johan en Astrid Vos, heeft  verschillende projecten in de sloppenwijk en biedt kansarme kinderen  goed onderwijs, zorg en begeleiding op een liefdevolle plek. Dit geeft de kinderen hoop want goed onderwijs is een springplank naar een toekomst zonder armoede. Zie voor meer informatie www.victory4all.nl

  We hopen dat u de acties een warm hart toedraagt.

                     

  De Fûgelsang wil een bijdrage leveren middels 2 acties. De eerste is een flessenactie.

  Dit gaan we doen door flessen op school te verzamelen. Deze loopt t/m donderdag 15 november. Daarna worden de flessen ingeleverd bij de Poiesz en gaat de opbrengst van het statiegeld naar Victory4All.

  De tweede actie is “winteractie vogelvoer”.

  Per gezin krijgt u een intekenlijst mee naar huis om bakjes vogelvoer te verkopen. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk wordt verkocht aan bijv. familie en buren. Graag wel direct laten betalen.

  De intekenlijst gaat vrijdag 2 november met de jongste van het gezin mee naar huis en moet op donderdag 8 november weer op school bij de eigen leerkracht worden ingeleverd samen met het geld. De levering van de bestelde pakketten is de week daarop. Graag hieraan houden i.v.m. op tijd bestellen en leveren.

  Het totale eindbedrag van de acties van de Fûgelsang wordt vrijdag 16 november bekend gemaakt en zal worden overhandigd aan Victory4All.

  https://victory4all.nl/


  17 oktober, EDUKANS UNIECOLLECTE 2018

  De Edukans Uniecollecte mogen wij al vele jaren organiseren in Berltsum e.o. Wat prachtig dat wij met elkaar als gemeenschap dit een warm hart toe dragen! Zodat niet alleen onze kinderen hier in Berltsum en de rest van Nederland goed onderwijs krijgen maar ook kinderen in ontwikkelingslanden zoals in Syrië.

  Dit jaar hebben we gekozen voor een project met als thema: Onderwijs voor Syrische kinderen.

  Na zeven jaar burgeroorlog is nu al meer dan de helft van de Syrische bevolking gevlucht. De meesten wonen in tijdelijke onderkomens in buurlanden Jordanië, Turkije, Irak en Libanon. Ze bezitten niet meer dan wat ze op de vlucht konden dragen. De toekomst van een hele generatie kinderen dreigt in rook op te gaan. Dat mág niet gebeuren. Een kind op de vlucht mag niet kansloos zijn. Edukans zorgt ervoor dat kinderen weer naar school kunnen gaan. En dat is hard nodig. Wat doet Edukans?
  Edukans zorgt voor tijdelijke scholen in Libanon, zodat kinderen de kans krijgen aan hun toekomst te bouwen. Juist voor kinderen in conflictsituaties is het heel belangrijk om snel weer naar school te kunnen. Daar vinden ze steun aan elkaar. School geeft structuur en houvast, helpt bij het verwerken van trauma’s en is een belangrijke schakel om het land weer op te bouwen. Voor meer informatie : kijk op www.edukans.nl . We hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen. Want het motto van Edukans is “Omdat onderwijs ‘echt’ helpt.  U kunt ons aan de deur verwachten tussen 15 en 27 oktober.

  Alvast bedankt!  ouderraad CBS De Fûgelsang

   

   

   

  1. EDUKANS UNIECOLLECTE 2018
   We have been able to organize the Edukans Union collection for many years in Berltsum eo. How wonderful that we as a community have a warm heart for this! So that not only our children get a good education here in Berltsum and the rest of the Netherlands, but also children in developing countries such as Syria.
   This year we have chosen a project with the theme: Education for Syrian children.
   After seven years of civil war, more than half of the Syrian population has already fled. Most of them live in temporary shelters in neighboring countries Jordan, Turkey, Iraq and Lebanon. They possess no more than what they could carry on the flight. The future of a whole generation of children threatens to go up in smoke. That may not happen. A child on the run may not stand a chance. Edukans ensures that children can go back to school. And that is badly needed. What does Edukans do?
   Edukans provides temporary schools in Lebanon, so that children get the chance to build their future. It is very important for children in conflict situations to be able to return to school quickly. There they support each other. School provides structure and support, helps with the processing of traumas and is an important link to rebuild the country. For more information: visit www.edukans.nl. We hope that we can count on your support again this year. Because the motto of Edukans is "Because education 'really' helps. You can expect us at the door between 15 and 27 October.
   Thanks in advance! parent committe CBS De Fûgelsang

  12 oktober, schoolmaatschappelijk werk

  Het schoolmaatschappelijk werk biedt professionele hulp aan kinderen/jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij het omgaan of het oplossen van verschillende problemen. Het inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker gebeurt altijd in overleg. Vaak zal het initiatief uitgaan van de school maar ook ouders kunnen als ze dat nodig vinden rechtstreeks contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker.

  Mijn naam is Renata a Nijeholt en sinds april 2016 ben ik schoolmaatschappelijk werker op de Fûgelsang. Het schoolmaatschappelijk werk is laagdrempelig en de gesprekken vinden meestal plaats op school. De begeleiding  is kortdurend en veel voorkomende thema’s zijn; weerbaarheid, echtscheiding, rouw, faalangst en omgaan met emoties.

  Naar de kinderen toe word ik vaak de “praatjuffrouw” genoemd.

  Als  schoolmaatschappelijk werker kan ik meedenken en doorverwijzen wanneer meer hulp passend is.

  Op school heb ik inloop -spreekuur op vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 10.00 uur in de even weken. Ik begin vrijdag 2 november in week 44, dus de volgende is in week 46, vrijdag 16 november en ga zo maar door.

  Als u vragen heeft of een gesprek wilt, kunt u bij mij binnenlopen. U kunt mij op school vinden, boven in het kantoor van de intern begeleider ( juf Loeki) . Op dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik telefonisch te bereiken op het nummer 06- 11262370