Schooltijden

De Fûgelsang heeft een contiurooster met een korte middagpauze. Alle kinderen blijven over op school.

maandagg 8.15 - 14.15
dinsdag 8.15 - 14.15
woensdag 8.15 - 14.15
donderdag 8.15 - 14.15
vrijdag 8.15 - 12.15

De opvang voorschool en naschool wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland.
De voorschoolse opvang begint om 7.00 uur en duurt tot de lessen beginnen.
De naschoolse opvang begint direct na de lessen om 14.15 uur en eindigt om 18.00 uur.