september
7start diverse stagiaires op school
30Schoolfotograaf voor alle leerlingen met broertjes en/ of zusjes op school!
30schoolschaatsen groep 5 les 1
oktober
510 minuten gesprekken n.a.v. de toetsweken
7Studiedag juffen groep 1,2 en 3 deze leerlingen hebben vrij
72e les schoolschaatsen voor groep 5
12herfstvakantie t/m 18 oktober
213e les schoolschaatsen voor groep 5
28studiemiddag, alle leerlingen zijn vrij om 12.15 uur
284e les schoolschaatsen voor groep 5
november
december
januari
juni