juni
20groep 8 vrij / groep 1 t/m 7 schoolreisje
2214.00 uur uit
25Leerlingen vrij - Evaluatiedag
27Kamp groep 8
28informatie avond nieuwe schooljaar aanvang 20.00 uur
juli
22e werkgroepbijeenkomst anders schooltijden
5ouderraad 7 aanvang 20.00 uur
510 minuten gesprekken
6Rapporten gaan vandaag mee
1010 minuten gesprekken
11wisselmoment 10.30 uur tot 11.30 uur
17afscheid groep 8
19laatste schooldag groepen 1,2,3,4 en 8
1914.00 uur uit
19zomerfeest met pannenkoeken eten
20laatste schooldag voor groepen 5,6 en 7, vanaf 12.00 uur vakantie
september