januari
14Start periodiek tevredenheidsonderzoek
februari
710 minuten gesprekken
8De rapporten gaan mee naar huis
15schooldag met continurooster
18voorjaarsvakantie
26bezoek Innovatorium Stiens groep 1 en 2
28bezoek innovatorium groep 1 B en 2 B
maart
april
mei
juni
juli