Uitgelicht: Andere schooltijden

Zoals u weet is de werkgroep ‘Andere schooltijden’ druk bezig (geweest) met de voorbereiding van een Continurooster voor OBS. Lyts Libben en CBS. De Fûgelsang.

Eerder informeerden wij u dat de werkgroep een onderzoek wilde doen naar het vijf-gelijke dagen model. Dit model is onderzocht en bleek niet haalbaar omdat het te veel formatie, extra leerkrachten, vroeg.

Vanuit de directies is daarop een tegenvoorstel ingebracht in de werkgroep ‘Andere schooltijden’. Dit ziet voorstel er voor groep 1 t/m 8 als volgt uit:                 
              - Maandag t/m donderdag: 8:15-14:15 uur
              - Vrijdag 8:15-12:15 uur

 

De werkgroep heeft besloten het voorstel vanuit de directie aan te nemen.

Ook de MR heeft ingestemd.

De volgende stap is dat de directies met hun teams de invulling van het dagprogramma verder zullen uitwerken met betrekking tot pauzes, lesroosters, gymtijden, e.d.

Vanaf de start van het schooljaar 2019-2020 zullen beide scholen starten met deze schooltijden.
Daarmee is, na een gedegen en open traject, een einde gekomen aan de werkgroep ‘Andere schooltijden’.

 

Kalender

21 maart
schooldag met continurooster
25 maart
activiteitencommissie vergadering
28 maart
klassenlunch
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

mooie opbrengst Victory4all

Alle kinderen van school en de leerkrachten hadden zich verzameld op het schoolplein en juf

Verenigingsnieuws

Beleidsdag 2019

Op zaterdag 26 januari 2019 was de jaarlijkse beleidsdag van CBO Noardwest Fryslân met College van

Uit de media

Museumjeugduniversiteit in Friesland

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar die veel meer over geschiedenis willen weten dan juf of meester