Verscheidenheid aan vaardigheden

Rekenen, lezen, schrijven - het zijn voor iedereen belangrijke vaardigheden om in het leven verder te komen. Tegelijkertijd is er zo veel meer dat een kind nodig heeft.
Onder andere creativiteit, kritisch denken, communiceren en samenwerken. In onze lessen en de wijze waarop me met elkaar omgaan, geven we hieraan vorm.
Bovendat bieden we de kinderen van de Fûgelsang ook tal van workshops waarmee zij andere talenten in zichzelf kunnen ontdekken.

Talentontwikkeling

Elk kind heeft talenten. Vaak moet het kind talenten zelf ontdekken. De Fûgelsang biedt kinderen daarom een flinke variatie aan lessen. Naast de basisvakken geven we volop aandacht aan muziek, dans en creativiteit zoals tekenen, handvaardigheid en techniek. Dat doen we bijvoorbeeld met workshops voor de groepen 1 t/m 8. Voorbeelden daarvan zijn timmeren, fotografie, kunstwerken maken, toneel, free running, dans en muziek.

Naschools Top Arrangement

Alle leerlingen van basisschool de Fûgelsang kunnen deelnemen aan het naschoolse Top Arrangement Berltsum. Voor een bescheiden bijdrage van €5,- kunnen kinderen na school meedoen met diverse workshops free running, yoga, theater, speksteen snijden, tennis, volleybal en kaatsen.
Voor de bovenbouw organiseert de school samen met Instituut Noord al jaren een typecursus. Deze wordt na 10 lessen afgesloten met een diploma.

Techniek in het Innovatorium

In alle klassen van onze basisschool krijgen kinderen les in techniek. Bovendien gaan kinderen op excursie bij een bedrijf in onze regio. 
In groep 7 geven we techniek een extra impuls. Deze leerlingen nemen deel aan een uitgebreide lessenserie van 12 lessen op de Campus Middelsee. Ook groep 8 bezoekt Campus Middelsee voor diverse workshops, zoals technic4you.

Cultureel aanbod schooljaar 2021-2022

Groep 1-2 : 'Spelen met taal' en de toneelvoorstelling De rattenvanger van Hamelen in De Koornbeurs.

Groep 3 – 4: 'Een zee van taal' en een bezoek aan het Museum Martena 'kijken naar kunst'.

Groep 5-6: 'De taal van je verhaal' en een bezoek aan het Planetarium van Eise Eisinga in Franeker.

Groep 7 -8 :  'Denken over taal' en een film in theater De Korenbeurs te Franeker.

Daarnaast gaat groep 7 met groep 8 naar het Rijksmuseum.

Groep 8 gaat verder nog naar het Kazemattenmuseum, gaan ze Pelgrimeren (wandeltocht) en maken ze een excursie 'Buitendijks'.

Les in Fries, Nederlands en Engels

Op de Fûgelsang krijgen onze kinderen les in drie talen, namelijk Fries, Nederlands en Engels.
Kinderen die Fries of Nederlands niet als moedertaal spreken zijn gebaat bij onze NT2-docente die het hen makkelijker maakt om de Nederlandse taal te leren.
Ook kinderen die voornamelijk Friestalig worden opgevoed kunnen baat hebben bij hulp van de NT2-docente.

Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.