Nieuws en agenda

Op de Fûgelsang vinden we de privacy van onze kinderen belangrijk. Daarom tonen we u op onze site slechts een selectie van ons nieuws en tonen we slechts één foto per onderwerp.
In onze eigen MijnSchool-omgeving kunnen de ouders en verzorgers van onze kinderen inloggen om meer informatie te bekijken en lezen.

8 april, Kindermuziekweek

Beste ouders, verzorgers en kinderen van De Fûgelsang,

 

26 maart, Paasviering

Beste ouders, 

Donderdag 1 april ( het is geen grap....) vieren we het Paasfeest op school.

We denken bij dit feest aan de opstanding van Jezus . Er is hoop!

 

26 maart, De Grote Rekendag 2021!

Woensdag 24 maart hielden we op CBS de Fûgelsang de Grote Rekendag.

25 maart, palmpaasstok maken

Beste ouders, 

Vanuit het jongerenwerk van de kerk is ons gevraagd of de kinderen een Palmpaasstok willen maken.

Normaal gesproken maken ze die tijdens de dienst op palmzondag maar helaas is dat nu niet mogelijk.

 

18 maart, Berltsumer Battle

Beste ouders, 

Vanuit de kerk kregen we het verzoek om de Berltsumer Battle onder de aandacht te brengen.

Door de aandacht voor de schoolkerkdienst is dit wat op de achtergrond geraakt maar bij deze toch nog maar even een nieuwsbericht. De Battle is op 8 maart gestart maar kan nog steeds aan deel genomen worden. 

Ik hoor dat er leuke opdrachten te doen zijn. Dus van harte aanbevolen!

12 maart, bezoek wijkagent Ton Fransen

Beste ouders,

 

De afgelopen tijd zijn er buiten schooltijd incidenten in en rond de speeltuin geweest.

Omdat dit na schooltijd plaatsvindt, hebben we hier als basisscholen van Berlikum geen invloed op.

Toch willen wij hier als scholen gezamenlijk aandacht aan besteden. Hierbij krijgen we de medewerking van de politie.

 

Als scholen werken we momenteel aan de thema’s veiligheid en grenzen stellen.

In dit kader komen op woensdag 17 maart a.s. wijkagent Ton Fransen en Sanne Riesebos

gastlessen verzorgen in de groepen 5 t/m 8.
Ook het schoolmaatschappelijk werk is ingelicht en zal waarschijnlijk aansluiten bij de lessen.

 

 

 

9 maart, studiedagen op een rijtje

Beste ouders, 

Vanwege de lock down en later weer vrij i.v.m. het winterse weer zijn de vrije- en studiedagen of middagen wat veranderd. 

Wilt u goed in de agenda van dit ouderportaal kijken wanneer uw kind(eren) vrij hebben?

9 maart, ook buiten leren is leuk!

We herhaalden deze week doelen van de afgelopen periode. Met heel veel spelletjes en buitenactiviteiten!! Het plein stond vol woorden en sommen van groep 3

19 februari, even bijpraten.....

Beste ouders, 

We zijn weer 2 weken onderweg en hier en daar zijn we wat hobbels tegengekomen. Zo heeft groep 6 een dag op school gewerkt maar les gekregen van juf Lisanne vanuit haar huis i.c.m. meester Idsert Jesse op school en heeft groep 8 een dag weer thuis onderwijs gehad. Ook zijn er een paar kinderen thuis gebleven i.v.m. verkoudheid of vanwege het wachten op een uitslag van 1 van hun ouders.

Wekelijks evalueren we met een werkgroepje collega's op school hoe het gaat, waar we tegenaan lopen, wat verbeterd kan worden of wat juist erg goed gaat. 

Door de uitval van afgelopen week hebben we het volgende bedacht wanneer een leerling of een leerkracht positief getest is, waardoor de hele groep in quarantaine zou moeten.

1. leerlingen kunnen niet zelf hun werk en chromebooks komen ophalen dus overleggen we met ouders welke mogelijkheden er zijn.

2. vanuit school gaan we alle pakketjes met materiaal rondbrengen.

Mocht een leerkracht niet op school kunnen komen en de klas gaat over tot thuiswerken dan is er wel noodopvang voor kinderen waarbij de ouders in de zgn. cruciale beroepen werken. 

Mocht binnen een gezin met meerdere schoolgaande kinderen van onze school een gezinslid positief getest  zijn, dan overlegt juf Slagter met de GGD wat wijsheid is. Welke groepen moeten dan allemaal in quarantaine? u hoort dat dan z.s.m..

19 februari, Uitslag The Masked Voorlezer

Een aantal kinderen viel in de prijzen!

9 februari, studiedagen op een rijtje en de beslisboom i.v.m. verkoudheid

Beste ouders, verzorgers,

De school is weer gestart en we vinden het fijn uw kinderen allemaal weer te zien. En aan de opgetogen gezichten van de kinderen te zien vonden zij het ook weer fijn om naar school te gaan en de juf of de meester en alle klasgenoten weer te zien.

 Deze eerste schooldag hebben we gevierd met "bubbels" en wat lekkers. Bovendien waren er de nodige traktaties van jarige kinderen. Allemaal reuze bedankt voor de lekkernijen. 

Dan het volgende:  het  zgn. "snottebellenbeleid". Wanneer uw kind verkouden is mag het niet naar school. Informatie hierover vindt u in de bijlage. Hier staat de beslisboom waarin u precies kunt aflezen wat er mogelijk is of niet. Duidelijke richtlijnen.

Wanneer een leerkracht verkouden is, is het afhankelijk of de groep op school opgevangen kan worden. Is dit niet het geval dan blijft de groep thuis en volgt weer thuisonderwijs oftewel lessen op afstand via Teams e.d.. Alleen noodopvang is dan mogelijk. U wordt tijdig geïnformeerd.

3 februari, Notulen MR 8 december 2020

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van CBS de Fûgelsang, 

29 januari, Even bijpraten.....

Beste ouders, 

Hoe gaat het met u? Lukt het allemaal nog een beetje? We maken ons nl. wat zorgen.

Begint u ook al wat "coronamoe " te worden en dan werkt het weer zoals vandaag ook niet echt mee.... Een beetje een kwakkelwinter....

Wij, als team, hebben grote bewondering voor u als ouder, grootouder of oppas die elke dag maar weer de kinderen motiveert om voor het scherm te komen en het schoolwerk te maken 

29 januari, interactieve kinderdienst 31 januari

Beste mensen, 

Zondag aanstaande is er een online interactieve kinderdienst

Om 9.30 uur te volgen via www.pgberltsum.nl

29 januari, CBS De Fûgelsang presenteert: The Masked Voorlezer!

Beste ouders en kinderen,

26 januari, verandering data studie- middag en dagen

 

Beste ouders, 

Vanwege de lock down en het verschuiven van de toetsperiode, tot nader bericht, hebben we een verandering aangebracht in de agenda wat betreft studie middag en dagen.

Blijft u de agenda volgen?

18 december, en dan is het nu kerstvakantie...............

Beste ouders en verzorgers, 

Dit jaar is anders verlopen dan we graag gewild hadden. Nadat we in het voorjaar de 1e schoolsluiting achter de rug hadden, achtten we de kans op een 2e sluiting haast onmogelijk. Helaas werd dit toch waarheid en hebben we de kinderen eerder naar huis moeten sturen dan we van plan waren. En zien we elkaar pas halverwege januari weer.

Als team maken we ons zorgen om de continuering van het onderwijs en om het welzijn van uw kind(eren) Mocht u merken dat de schoolsluiting problemen bij uw kinderen geeft, dan kunt u dit aan ons melden. Een appje, een belletje of een mailtje het kan allemaal. Samen zijn we sterk.

18 december, Een kerstgroet van het team!

Een videoboodschap voor jullie van ons.

23 november, Bezoek Sint en Piet aan de Foarútgong.

Beste ouders,verzorgers,

6 november, Klaar voor een spel buiten!

Voor we buiten aan de slag gingen met een spel, maakten we nog even een mooie groepsfoto.

23 oktober, samenwerken in groep 6

Samenwerken luistert soms heel nauw

wie trekt aan het juiste touwtje en op het juiste moment?

9 oktober, boekpromotie

In groep 8 vond deze week de boekpromotie plaats.

Levi leest voor....

9 oktober, Groep 3 thema ridders!

Met de Kinderboekenweek werkt groep 3 enthousiast aan het thema ridders en kastelen.

21 augustus, Toparrangement....een nieuw concept naschools aanbod van activiteiten

Beste ouders, 

Vorig schooljaar zijn we gestart met een naschools sport aanbod. Dit was een groot succes.!

Op andere scholen van onze stichting zijn IKC's ontstaan. Dit zijn integrale kindcentra waar opvang en onderwijs geïntegreerd zijn. CBO-NWF heeft op deze locaties de kinderopvang overgenomen van SKF en in eigen beheer gebracht. Met de overige locaties van SKF is een nauwe samenwerking.

Daarom zijn de handen in elkaar geslagen en zijn 2 initiatieven samen gevoegd. Het Top arrangement van de BSO SKF en de naschoolse sportactiviteiten die we vorig schooljaar opgestart zijn

april

20 eindtoets groep 8

juni

2 kamp Schiermonnikoog groep 8

april

23 koningsspelen 2021

mei

26 week 21, 22 en met uitloop in week 23, cito E toetsen

juni

23 rapport mee
15 studiemiddag, alle kinderen na 12.15 uur vrij
28 deze week 10 minuten gesprekken

juli

7 afscheid groep 8
9 zomervakantie, start vrijdag 9 juli tot 23 augustus
6 wisselmoment, groep 8 vrij vanaf 12.15 uur

juni

24 lang weekend i.v.m. evaluatie- en planningsdagen

mei

31 verkeersdag Streetwise ANWB
3 meivakantie 3 mei t/m 14 mei
19 studiedag voor de onderbouw groep 1 t/m 3

april

27 Koningsdag, alle kinderen vrij, geen school

mei

24 Pinksterweekend

juni

9 schoolreisje groep 1 en 2

juli

8 laatste schooldag....zomerfeest

april

21 studiemiddag voor de kleuters, alleen 's morgens naar school