Nieuws en agenda

Op de Fûgelsang vinden we de privacy van onze kinderen belangrijk. Daarom tonen we u op onze site slechts een selectie van ons nieuws en tonen we slechts één foto per onderwerp.
In onze eigen MijnSchool-omgeving kunnen de ouders en verzorgers van onze kinderen inloggen om meer informatie te bekijken en lezen.

29 april, vacature pedagogisch medewerker

Beste ouders, 

Voor de peuterspeelzaal 't Hûnenest en de BSO De Foarutgong in Berltsum vraagt St. Kinderopvang Friesland een enthousiaste en ondernemende pedagogisch medewerker voor 12 uur in de week

( dinsdag en donderdag)

26 april, Presentaties Adhanom en Sara

Adhanom en Sara hebben afgelopen donderdag een presentatie voor de klas gehouden over hun geboorteland. Ze hadden een poster gemaakt waarop ze tekeningen hadden gemaakt of plaatjes hadden geplakt met allerlei dingen die ze wilden vertellen aan hun klasgenoten over het land waar zij zijn geboren. Dit was erg interessant voor alle kinderen. Na afloop van elke presentatie konden de kinderen vragen stellen aan Adhanom en Sara. Hier maakten de kinderen goed gebruik van!  

23 april, Kindermuziekweken

Beste ouders, verzorgers en kinderen van de Fûgelsang,

8 april, Kindermuziekweek

Beste ouders, verzorgers en kinderen van De Fûgelsang,

 

26 maart, De Grote Rekendag 2021!

Woensdag 24 maart hielden we op CBS de Fûgelsang de Grote Rekendag.

25 maart, palmpaasstok maken

Beste ouders, 

Vanuit het jongerenwerk van de kerk is ons gevraagd of de kinderen een Palmpaasstok willen maken.

Normaal gesproken maken ze die tijdens de dienst op palmzondag maar helaas is dat nu niet mogelijk.

 

9 maart, studiedagen op een rijtje

Beste ouders, 

Vanwege de lock down en later weer vrij i.v.m. het winterse weer zijn de vrije- en studiedagen of middagen wat veranderd. 

Wilt u goed in de agenda van dit ouderportaal kijken wanneer uw kind(eren) vrij hebben?

9 maart, ook buiten leren is leuk!

We herhaalden deze week doelen van de afgelopen periode. Met heel veel spelletjes en buitenactiviteiten!! Het plein stond vol woorden en sommen van groep 3

9 februari, studiedagen op een rijtje en de beslisboom i.v.m. verkoudheid

Beste ouders, verzorgers,

De school is weer gestart en we vinden het fijn uw kinderen allemaal weer te zien. En aan de opgetogen gezichten van de kinderen te zien vonden zij het ook weer fijn om naar school te gaan en de juf of de meester en alle klasgenoten weer te zien.

 Deze eerste schooldag hebben we gevierd met "bubbels" en wat lekkers. Bovendien waren er de nodige traktaties van jarige kinderen. Allemaal reuze bedankt voor de lekkernijen. 

Dan het volgende:  het  zgn. "snottebellenbeleid". Wanneer uw kind verkouden is mag het niet naar school. Informatie hierover vindt u in de bijlage. Hier staat de beslisboom waarin u precies kunt aflezen wat er mogelijk is of niet. Duidelijke richtlijnen.

Wanneer een leerkracht verkouden is, is het afhankelijk of de groep op school opgevangen kan worden. Is dit niet het geval dan blijft de groep thuis en volgt weer thuisonderwijs oftewel lessen op afstand via Teams e.d.. Alleen noodopvang is dan mogelijk. U wordt tijdig geïnformeerd.

3 februari, Notulen MR 8 december 2020

Beste ouders/verzorgers van de kinderen van CBS de Fûgelsang, 

29 januari, CBS De Fûgelsang presenteert: The Masked Voorlezer!

Beste ouders en kinderen,

26 januari, verandering data studie- middag en dagen

 

Beste ouders, 

Vanwege de lock down en het verschuiven van de toetsperiode, tot nader bericht, hebben we een verandering aangebracht in de agenda wat betreft studie middag en dagen.

Blijft u de agenda volgen?

18 december, en dan is het nu kerstvakantie...............

Beste ouders en verzorgers, 

Dit jaar is anders verlopen dan we graag gewild hadden. Nadat we in het voorjaar de 1e schoolsluiting achter de rug hadden, achtten we de kans op een 2e sluiting haast onmogelijk. Helaas werd dit toch waarheid en hebben we de kinderen eerder naar huis moeten sturen dan we van plan waren. En zien we elkaar pas halverwege januari weer.

Als team maken we ons zorgen om de continuering van het onderwijs en om het welzijn van uw kind(eren) Mocht u merken dat de schoolsluiting problemen bij uw kinderen geeft, dan kunt u dit aan ons melden. Een appje, een belletje of een mailtje het kan allemaal. Samen zijn we sterk.

18 december, Een kerstgroet van het team!

Een videoboodschap voor jullie van ons.

23 november, Bezoek Sint en Piet aan de Foarútgong.

Beste ouders,verzorgers,

6 november, Klaar voor een spel buiten!

Voor we buiten aan de slag gingen met een spel, maakten we nog even een mooie groepsfoto.

23 oktober, samenwerken in groep 6

Samenwerken luistert soms heel nauw

wie trekt aan het juiste touwtje en op het juiste moment?

9 oktober, boekpromotie

In groep 8 vond deze week de boekpromotie plaats.

Levi leest voor....

9 oktober, Groep 3 thema ridders!

Met de Kinderboekenweek werkt groep 3 enthousiast aan het thema ridders en kastelen.

21 augustus, Toparrangement....een nieuw concept naschools aanbod van activiteiten

Beste ouders, 

Vorig schooljaar zijn we gestart met een naschools sport aanbod. Dit was een groot succes.!

Op andere scholen van onze stichting zijn IKC's ontstaan. Dit zijn integrale kindcentra waar opvang en onderwijs geïntegreerd zijn. CBO-NWF heeft op deze locaties de kinderopvang overgenomen van SKF en in eigen beheer gebracht. Met de overige locaties van SKF is een nauwe samenwerking.

Daarom zijn de handen in elkaar geslagen en zijn 2 initiatieven samen gevoegd. Het Top arrangement van de BSO SKF en de naschoolse sportactiviteiten die we vorig schooljaar opgestart zijn

mei

3 meivakantie 3 mei t/m 14 mei

juni

2 kamp Schiermonnikoog groep 8

mei

26 week 21, 22 en met uitloop in week 23, cito E toetsen

juni

23 rapport mee
15 studiemiddag, alle kinderen na 12.15 uur vrij
28 deze week 10 minuten gesprekken

juli

7 afscheid groep 8
9 zomervakantie, start vrijdag 9 juli tot 23 augustus
6 wisselmoment, groep 8 vrij vanaf 12.15 uur

juni

24 lang weekend i.v.m. evaluatie- en planningsdagen

mei

31 verkeersdag Streetwise ANWB
19 studiedag voor de onderbouw groep 1 t/m 3
24 Pinksterweekend

juni

9 schoolreisje groep 1 en 2

juli

8 laatste schooldag....zomerfeest