26 januari, Nieuws uit groep 5 week 4

Beste ouders/ verzorgers van groep 5, Hierbij delen wij het laatste nieuws! **Cito:** We zijn deze week gestart met het afnemen van de eerste CITO toetsen voor rekenen en begrijpend lezen. Aankomende week ronden wij af met spelling. **Planetarium**: Op maandag 22 januari zijn we met groep 5 naar het Planetarium gegaan in Franeker. Hier heeft Eise Eisinga ons verteld over het zonnestelsel in zijn huis. We hebben in groepjes een speurtocht gedaan en hierbij van alles geleerd over de sterren, maar ook over de wolkammerij. Eise Eisinga was namelijk wolkammer van beroep. Sterrenkunde was slechts zijn hobby. Wij kijken terug op een fijn bezoek. Foto's van ons bezoek zijn toegevoegd. **Toets Engels in week 5** Kinderen hebben de woordjes en de zinnen meegekregen. **Boekpromotie** Maandag krijgen wij bezoek van de leesconsulent. **Studiedag 12 februari** Voor de zekerheid nog even de vermelding van de studiedag. Deze dag zijn de kinderen vrij. Wij wensen u een fijn weekend toe! Groeten Dineke en Marije