24 mei, Berltsum heeft een kinderburgemeester!

In Berlikum wordt het nieuwe MFC bijna geopend. Omdat Berlikum ‘de 12e stad van Fryslân’ is, is het idee in het bestuur van het MFC ontstaan om een ‘een kinderburgemeester’ van Berlikum aan te stellen. Deze kinderburgemeester zal o.a. het nieuwe MFC openen, samen met de burgemeester van Waadhoeke. Voor de procedure kinderburgemeester zijn beide basisscholen benaderd. Er werd eerst een voorronde in de groepen 5 en 6 van Lyts Libben en de Fûgelsang gehouden. Hier kwamen 3 kandidaten uit voort die zichzelf op 23 mei mochten presenteren voor een onafhankelijke jury, bestaande uit Wietze Groen, Janneke Bergsma en Dian Rienstra, de kinderburgemeester van de gemeente Waadhoeke. Kandidaten Milan Doldersum, Silke Posthumus en Nynke Smits vertelden op enthousiaste wijze waarom zij zichzelf geschikt vonden en wat hun missie was als kinderburgemeester. Omdat alle drie burgemeesterskandidaten het fantastisch deden was het voor de jury een lastige beslissing om één van de drie aan te wijzen als winnaar. Na lang beraad viel de keuze van de jury op Nynke Smits. Nynke, van harte gefeliciteerd! Beide overige kandidaten worden loco-kinderburgemeester, dus ook zij zijn wellicht in de toekomst nog eens te zien bij activiteiten. We wensen hen hierbij heel veel succes en plezier toe! Met vriendelijke groet, Team Lyts Libben & Team De Fûgelsang