30 maart, De Grote Rekendag 30 maart 2022

's Ochtends begonnen we met alle groepen buiten om per groep getallen van klein naar groot te zetten. Voor groep 1/2 waren dit bijvoorbeeld de getallen 1 t/m 20, voor groep 3 1 t/m 100, voor groep 7 en 8 breuken en kommagetallen. Zo deed elke groep dit op zijn niveau!

 

Daarna werd binnen verder gespeeld en gerekend. De groepen 1 t/m 6 speelden rekenspelletjes waarbij de kinderen van groep 7 en 8 spelleiders waren.

Rekenspelletjes zetten we in om het automatiseren (is vlot antwoorden weten) te oefenen. Voor groep 3 is het bijvoorbeeld belangrijk dat ze alle sommen tot 10 geautomatiseerd hebben om in groep 4 over het 10-tal te kunnen rekenen. 

 

In de hogere groepen werd vandaag juist veel tijd aan het automatiseren van de tafels besteed. Maar ook vliegtuigjes vouwen, meten hoever ze komen en gemiddelde berekenen was een activiteit!

 

Het was ontzettend leuk om te zien hoe de kinderen van groep 7 en 8 de begeleiding deden! Grote betrokkenheid en soms ook zelf nog even wat oefenen! Super!

 

Later op de dag werd door alle groepen ook nog lijntikkertje gespeeld, een spel waarbij de kinderen zo snel mogelijk een som (op een kaartje) op moesten lossen en naar het juiste antwoord (lijn) rennen om daar het kaartje in het juiste bakje te doen.

 

We kijken terug op een geslaagde Rekendag vol spel en beweging!