13 oktober, Even voorstellen.....en wij zoeken u!

 

Even voorstellen .... De MR leden en onze taak!

Als lid van de MR voorzien wij de directie van adviezen en hebben we instemmingsrecht over belangrijke zaken die onze school ten goede komen.

Samen met de directeur vergaderen wij gemiddeld eens per twee maanden. De MR is een orgaan dat zich inzet voor het algemeen belang van onze school. Om de kwaliteit te waarborgen bestaat de MR uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. 

U als ouder kunt altijd punten aan de orde stellen bij de MR. U kunt dit aangeven bij één van onderstaande leden. Dit kunnen vragen en/of opmerkingen zijn over bijvoorbeeld schooltijden, vakanties, ouderbijdragen maar ook andere onderwerpen die uw kind op school aangaan.  

 

De MR van CBS de Fûgelsang bestaat uit de volgende leden: 

 

Voorzitter en lid namens de ouders: 

Mijn naam is Gerda Algra en getrouwd met Jelmer. We hebben samen drie kinderen;  Eise (groep 8), Amarins (groep 6) en Marrit (groep 2). 

Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij school waar onze kinderen elke dag naartoe gaan. De MR is voor mijn de ideale manier om dat te doen, omdat ik graag op grote lijnen mag meedenken. Zo ben ik als P&O adviseur voor een grote zorginstelling ook vaak betrokken om op beleidsniveau mee te denken. En wat ook niet onbelangrijk is, het is ook gewoon gezellig om op een andere setting in gesprek te gaan over zaken die de school aangaat.

 

Lid namens het team van leerkrachten: 

Mijn naam is Marije van Straten. Op woensdag, donderdag en vrijdag mag ik groep 5 lesgeven. Dit doe ik met veel plezier. Naast het lesgeven mag ik ook mijn steentje bijdragen in de MR. Lijkt het u ook leuk om mee te denken over het beleid van de Fugelsang? Dan nodigen we u graag uit!

 

Mijn naam is Andrea de Jong. Ik ben leerkracht van groep 3 op maandag, dinsdag en af en toe woensdag. Daarnaast ben ik rekencoördinator op de Fûgelsang.  

Ik vind het leuk om samen met mijn collega Marije van Straten en de twee ouders, Gerda Algra en -u misschien?- mee te denken over het beleid van de Fûgelsang.  

 

Daarnaast is onze directrice Jeanette Slagter ook bij de MR betrokken. Zij neemt deel aan het eerste deel van de vergadering en stelt de MR op de hoogte van de schoolse zaken; waar zijn we op school mee bezig en wat zijn de plannen. 

 

Lijkt het u leuk en interessant om met ons mee te denken? Graag! Want we zijn nog op zoek naar een ouder van onze school!

Wanneer u denkt: dat is misschien wel iets voor mij, kunt u mailen naar gerdapost@hotmail.com

De MR van CBS de Fûgelsang