3 september, naschoolse muziekles

De muziekschool Seewyn staat in Franeker of in St. Annaparochie en is soms praktisch niet haalbaar om daar muzieklessen te volgen voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Op dinsdagmiddag wil Anton na schooltijd gitaar of keyboard les geven. Het zou mooi zijn wanneer dit in een duo of in een groepje kan. Mocht de voorkeur geven aan een persoonlijke muziekles, dan kan dat ook. 

Voor kinderen, waarvan ouders een uitkering ontvangen, is speciale subsidie te verkrijgen

Voor meer informatie kunt u rechtstreeks contact met hem opnemen:

antonhuizenga@live.nl