Uitgelicht: jaarlijkse ouderavond met thema

Beste ouders, verzorgers,

Dinsdagavond 10 april is de jaarlijkse ouderavond voor alle verzorgers/ ouders en andere belangstellenden.

U bent van harte uitgenodigd!

De organisatie is in handen van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad

Het programma van deze avond:

19.15 - 19.30 uur inloop met koffie en thee

19.30 - 20.00 opening door Tiede Tolsma voorzitter Ouderraad en Sijtze Sijens voorzitter Medezeggenschapsraad

20.00 - 21.30 uur Workshop Beja Koops ( zie foto)van Cedin met als thema  Eigenaarschap van leren

21.30 met een hapje en een drankje napraten 

De leerling, die zelf verantwoordelijk is voor zijn leerproces en zijn eigen doelen en leerstrategie kan bepalen, kortom: de leerling die zelf gestuurd kan leren, weet hoe hij leert. Hij heeft geoefend met het leerproces zelf en heeft ervaren hoe hij zelf de autonomie heeft over zijn leren (James & McCormick, 2009). Leerlingen die zelf gestuurd kunnen leren, meent Grow (1991), zullen dit hun leven lang blijven doen.

Kalender

21 mei
Pinksteren
23 mei
uitnodiging ouderavond over andere schooltijden
29 mei
studiemiddag ICT, continurooster en kinderen eerder uit
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

start kunstproject.

Verenigingsnieuws

Koningsspelen op de Eben Haëzer

Op vrijdag 20 april vierden de kinderen van basisschool Eben Haëzer uit Menaam de Koninsspelen

Uit de media

Muziekapp moet kinderen met autisme uit isolement halen

Kinderen met autisme leven vaak in een isolement. Hun sociale interactie en (non) verbale