mei
21Pinksteren
23uitnodiging ouderavond over andere schooltijden
29studiemiddag ICT, continurooster en kinderen eerder uit
juni
4cito toetsweek
13Algemene ledenvergadering
20groep 8 vrij / groep 1 t/m 7 schoolreisje
2214.00 uur uit
25Leerlingen vrij - Evaluatiedag
27Kamp groep 8
28informatie avond nieuwe schooljaar aanvang 20.00 uur
juli
september