april
26koningsspelen 12 uur uit voor alle leerlingen
27vrij
30Meivakantie
mei
10Hemelvaartsdag
14Kleuterinloop 8.30 uur
14start inleveren zakken Reshare
151e bijeenkomst werkgroep "Andere schooltijden "
17Ouderraad 6 om 20.00 uur
1814.00 uur uit
21Pinksteren
23uitnodiging ouderavond over andere schooltijden
juni
juli
september